Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1977 » Paranazal Sinüsler, Burun Boşluğu ve Nazofarenks Benign Tümörlerinde Göz-Orbita Belirtileri
 

Paranazal Sinüsler, Burun Boşluğu ve Nazofarenks Benign Tümörlerinde Göz-Orbita Belirtileri

Çalgüner M., Gerçeker M.

Göz hastalıkları ile yakın ilişki göstermesi nedeniyle klinigimizde yatarak incelenen, burun boşluğu, paranazal sinüsler ve nazofarenksin benign tümör bulunan hastalarda gözde komplikasyonlara yol açanlar yazımızın temelini oluşturmuştur. 1970-1975 yılları arasında bu konu ile ilgili 12 hasta yatırılarak incelenmiştir. Olgular gösterdikleri lokalizasyon ve verdikleri okülo-orbital belirtiler yönünden tartışılmıştır.

Orbito-Oculer Symptoms in Benign Tumors of Paranasal Sinuses, Nasal Cavities and Nasopharynx

Çalgüner M., Gerçeker M.

Because of their close relations with Ophtalmology, the patient who have benign tumors of paranasal sinüses, nasal cavities and nasopharynx, showing orbito-oculer complications and which hospitalized, forms the base of own report. Between the years 1970-1975, 12 patient releated with this subject are rewieved. These cases are discussed for their localization and oculo-orbital symptoms.

Türk Otolarengoloji Arşivi 15(1)/49-54

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale