Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1977 » Rhinophyma ve Tedavisi (2 vak’a münasebetiyle)
 

Rhinophyma ve Tedavisi (2 vak’a münasebetiyle)

Savaş İ., Sunay T.

Rinofima, hastaya estetik açıdan tevlit ettiği sosyo-psikolojik problemler sebebiyle rinolojide özel bir yer tutar. Müellifler Rinofimanın etio-patogenezini tartışmışlar, kliniği, tedavisindeki ameliyat metotları yanında kendi şahsi tekniklerini bildirmişlerdir. Elektro-koter veya bistürinin üstünlükleri, dermal cilt grefiyle serbest cilt grefinin avantaj ve dezavantajları tartışılmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 15(1)/59-67

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale