Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1977 » Pontoserebellar Açı Tümörlerinde Odiolojik ve Kalorik Test Sonuçları
 

Pontoserebellar Açı Tümörlerinde Odiolojik ve Kalorik Test Sonuçları

Kanımtürk E., Türel M.

1966-1975 yılları arasında muhtelif kliniklerde tanıları postoperatif olarakta doğrulanarak 17 olgu incelenmiştir. Bu olguların 6’sı kadın, 11’i erkekti. 11 hastada Akustik Nörinom 3’ünde Kolesteatom, 2’sinde araknoidit ve birinde ankiste apse bulunmuştur.

Audiological and Cloric Test Results in Ponto-Cerebellar Angle Tumors

Kanımtürk E., Türel M.

No English Abstract Available.

Türk Otolarengoloji Arşivi 15(1)/78-79

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale