Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1977 » Bir Yumuşak Damak Rhabdomyosarkom Vakası ve Baş-Boyun Rhabdomyosarkomları
 

Bir Yumuşak Damak Rhabdomyosarkom Vakası ve Baş-Boyun Rhabdomyosarkomları

Berkmen S., Özbilen S.

Histolojik bakımdan rhabdomyosarkom iskelet kasının embryogenezinin neoplastik bir benzeridir. Rhabdomyosarkomun pleomorfik embryonel alveoler ve botiroid tipleri vardır. Rhabdomyosarkom çoklukla periferik yumuşak dokulardan gelişir. Fakat çocuklarda baş ve boyunu tercih eder. Yaş dağılımı çok geniş olup, yeni doğandan 80 yaşına kadar olabilir. Baş ve boyunda en çok orbitada osn boyunda nazofarenks yumuşak damak ve dilde görülür. Genellikle prognoz fena olup yaşam süresi kısadır. En iyi sonuçlar cerrahi radyoterapi ve kemoterapinin beraberce uygulandığından elde edilmektedir. Çocukluk yaşlarında oldukça sık görülmesi nedeniyle kliniğimizde takib ettiğimiz bir hastayı takdim ettik. Cerrahi teniğimizde takib ettiğimiz bir hastayı takdim ettik Cerrahi tedaviden sonra Co60 terapi ve kemoterapi olarak VAC (Vincristine, Antinomycine- D ve Cytoxan) uyguladık. Başlangıçta iyi sonuç almamıza rağmen hasta kliniğimize başvurasından 5 ay sonra vefat etti.

A Soft Palatal Rhabdomyosarcoma Case and the Head and Neck Rhabdomyosarcomas

Berkmen S., Özbilen S.

No English Abstract Available.

Türk Otolarengoloji Arşivi 15(1)/79-80

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale