Dev Epulis

Özşahinoğlu C., Türkoğlu S., Akçallı Ç.

Ağız içinde uzun süre devam eden irritasyonlara bağlı olarak gingival yumuşak doku veya çene kemiklerinden gelişen ve hakiki bir neoplazma olmayan epulis; umumiyetle fazla büyümeden cerrahi olarak eksize edilir. Çeşitli nedenlerle ihmal edilerek ağız içinde çiğneme yutma ve hatta konuşmaya mani olacak kadar 10x12 cm. lik bir cesamete erişen ve cerrahi olarak eksize edilip şifa ile taburcu edilerek tedavi gören nadir dev bir epulis olgusu takdim edilmiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 15(1)/81

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale