1978

1. Maksiller Sinüs İnverti Papilomu (Hipertrofik Papiller Sinüzit)
2. Larenks Kanserinde Konservasyon Cerrahisinin Rolü ve Sınırları
3. Çocukta Servikal Desmoid Tümör
4. Paranasal Sinüsitis’lerin Radar Diatermi ile Tedavi Sonuçları
5. Ruh sağlığı Açısından Gürültü
Noıse as a Hazard to Mental Health
6. Büllü Hastalıklarda Oral Manifestasyonlar
7. Acil Burun Kanamaları ve Tedavisi
8. İşaret Dili Psiko-Pedagojisi
9. Trafik Gürültüsü, İşitsel Konfor ve Mimari Tasarım
10. Bir Kavernöz Sinüs Tromboflebiti Vak’ası
11. Kranioservikal Kordomalar (3 Vak’a Nedeni ile)
Cranio-Cervical Chordomas
12. Trakea - Arteria Innominata Fistülleri
Tracheo - Innominate Artery Fistulas
13. Tonsillektomide Kanama Sorunu
14. Burun ve Paranasal Sinüs Malign Melanomları
Malignant Melanoma of the Nose and Paranasal Sinuses

Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
Eki MEDITRIO 3
Girne/KKTC
4
2018
Nis 4. İlkbahar Toplantısı
Antalya
18
2019
Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale