Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1978 » Paranasal Sinüsitis’lerin Radar Diatermi ile Tedavi Sonuçları
 

Paranasal Sinüsitis’lerin Radar Diatermi ile Tedavi Sonuçları

Diniz F., Yücel K., Öncel A.

Kronik Sünizit tedavisinden derin ısıtma teknikleri günümüzde oldukça geniş bir uygulama alanı bulmakla beraber literatürde bu konuda pek az araştırmaya rastlanmaktadır. Araştırmamızın amacı radar diatermi’nin kronik sinüzit tedavisinde ne ölçüde etkili olabildiğini klinik ve radyolojik yöntemlerden yararlanarak saptayabilmektir. 20 hasta üzerinde alınan sonuçlar radar diatermi tedavisinin hastaların tümünde klinik semptomlar ve radyolojik değişiklikler üzerinde çok veya orta derecede etkili olabildiğini ortaya koymuştur.

Türk Otolarengoloji Arşivi 16(1-2)/28-35

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale