Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1978 » Bir Kavernöz Sinüs Tromboflebiti Vak’ası
 

Bir Kavernöz Sinüs Tromboflebiti Vak’ası

Cevanşir B., Biliciler N., Bitiren E., Başerer N.

Nazal orijinli bir sinüs kavernozus tromboflebiti vak’ası klinik ve nörolojik bulguları ile takdim edildi. Kliniği ve gelişmesi yönünden tipik olan bu gözlem konusunda, kısa bir etyolojik ve patojenik hatırlatma yapıldı. Geniş spektrumlu antibiotik tedavisine rağmen henüz ciddiyetini koruyan bu hastalığın teşhisi, tıbbi ve cerrahi tedavi imkanları ve hastalıkları ve hastalıktan korunma önlemleri açıklandı.

Türk Otolarengoloji Arşivi 16(3-4)/5-10

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale