Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1978 » Trakea - Arteria Innominata Fistülleri
 

Trakea - Arteria Innominata Fistülleri

Erdağ A., Kır N.

Trakeanın dördüncü kartilaj halkasının altında yapılan trakeastomilerin nadir görülen bir komplikasyonudur. Arteria innominatada trakeastomi konülünün meydana getirdiği erozyon masif kanamalar yapar. İki şekli tanımlanmıştır. Trakeanın ön duvarında kanülün balonu bası ile nekroz geliştirir ve arteria innominatanın buraya komşu olan arka duvarı ile fistül oluşur. İkinci şekli daha çok görülür, burada trakeostomi yarasının altında kanülün dirseği artere bası yaparak nekroz husule getirir. Bazen küçük öncü kanamalar görülebilir fakat çok kez trakeostomi yerinden ve üst solunum yollarından akut ve masif kanamalar ile ortaya çıkar. Son yıllarda lezyonun ve tedavisinin özelliklerinin daha iyi bilinmesi ile kurtarılan hasatalar bildirilmiştir. Kanamada özel manevralar uygulanmıştır. Bununla anında hemostaz sağlanarak cerrahi girişim için zaman kazanılır. Trakeostominin ciddi bir komplikasyonu olan arteria innominata kanaması ile bir çok hasta kaybedilmiştir. Bu hastaları etkili bir tedavi ile kurtarmak olanağı vardır. Toraks travması geçiren bir hastamız yapılan trakeostomiden sonra akut kanama ile kaybedilmiştir. Bu nedenle vak’anın özellikleri ve konu ile ilgili literatür bilgileri gözden geçirilmiştir.

Tracheo - Innominate Artery Fistulas

Erdağ A., Kır N.

A case of tracheo-innominate artery fistula and massive hemorrhage from tracheostamy wound and upper respiratory tract after tracheostomy has been stimulated to review the literature and properties of the patient. Innominate artery hemorrhage as a complication of tracheostomy is severe and urgent situation which needs immediate therapy. Two types of fistula have been decumented in the literature. Pressure necrosisi and fistula formation are the pathogenesis of the lesion. Hyperinflation of a tracheostomy tube cuff and pressure on the innominate artery by finger through tracheostomy wound are the urgent procedure for hemostasis. Fartial and upper sternotomy and ligature of innominate artery is the procedure of choise. Reconstructive technics and anastomosis of the innominate artery may be dangerous for hemorrhage. Neurologic symptoms and ineffective circulation are not usual as the result of innominate artery ligature. Mortality rates are very high in cases of hemorrhage for innominate artery fistulas.

Türk Otolarengoloji Arşivi 16(3-4)/19-28

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale