Tımpanosklerosis

Ferekidis E., Pantozopoulos P.

Timpanosklerozun patojenitesi incelenmiş. Timpanosklerozun görüldüğü yerler ve işitme kayıpları gözden geçirilmiş ve literatür bilgileri aktarılmıştır.

Tympanosclerosis

Ferekidis E., Pantozopoulos P.

Tympanosklerosis patogenity is described. Hearing loss and the side that is placed and the literature have been shortly studied.

Türk Otolarengoloji Arşivi 17(1-2)/30-36

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale