Tımpanosklerosis

Ferekidis E., Pantozopoulos P.

Timpanosklerozun patojenitesi incelenmiş. Timpanosklerozun görüldüğü yerler ve işitme kayıpları gözden geçirilmiş ve literatür bilgileri aktarılmıştır.

Tympanosclerosis

Ferekidis E., Pantozopoulos P.

Tympanosklerosis patogenity is described. Hearing loss and the side that is placed and the literature have been shortly studied.

Türk Otolarengoloji Arşivi 17(1-2)/30-36

Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
Eki MEDITRIO 3
Girne/KKTC
4
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale