Tımpanosklerosis

Ferekidis E., Pantozopoulos P.

Timpanosklerozun patojenitesi incelenmiş. Timpanosklerozun görüldüğü yerler ve işitme kayıpları gözden geçirilmiş ve literatür bilgileri aktarılmıştır.

Tympanosclerosis

Ferekidis E., Pantozopoulos P.

Tympanosklerosis patogenity is described. Hearing loss and the side that is placed and the literature have been shortly studied.

Türk Otolarengoloji Arşivi 17(1-2)/30-36

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale