Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1979 » Konservatif Larenks Cerrahisinde İki Zamanlı Gluck-Soerensen Tekniği Uygulanımı
 

Konservatif Larenks Cerrahisinde İki Zamanlı Gluck-Soerensen Tekniği Uygulanımı

Cevanşir B., Yazıcıoğlu E., Başerer N.

Larenks kanseri parsiyel cerahi girişiminde yazarlar daha çok geniş parsiyel cerahiye uygun, hemilarenjektomi vertikal total ve larenjektomi subtotal (horizontoveritkal) gibi teknikleri uygulamaktalar. Vertikal larenjektomi için eski Gluck-Soerensen tekniğinin modifikasyonu tercih edilmektedir. Bu teknik iki zamanlı olup aynı zamanda larenjektomi subtotal uygulamaya müsaittir. Gluck-Soerensen tekniğine göre uygulanan hemilarenjektomi vertikal total ve larenjektomi subtotal'in endikasyon ve cerrahi tekniğinin izahından sonra, bu tekniğin kanserolojik ve fonksiyonel yönden değeri bilinmektedir. Kanserolojik olarak 4 yıllık sürvi hemilarenjektomi vertikal totalde % 84.6, larenjektomi subtotalde % 50'dir. Fonksiyonel neticeler çok tatminkardır.

The two Staged Gluck-Soerensen Technic Application in the Concervatif Laryngeal Surgery

Cevanşir B., Yazıcıoğlu E., Başerer N.

In the concervatif surgical treatment of laryngeal carcinoma, the authors prefer to perform vertical hemilaryngectomy or subtotal laryngectomy (horisonto-vertical). For vertical laryngectomy, modified old technic of Gluck-Soerensen was much more preferred method. This was a two staged surgical technic and permits to perform subtotal laryngectomy in the same time. After the discussion of the hemilaryngectomy totally vertical hemilaryngectomy % 84.6 for subtotal laryngectomy % 50. Functional results were also very good.

Türk Otolarengoloji Arşivi 17(3-4)/40-47

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale