Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1980 » Koanal Atrezi Tanısı Veren Bir Rinolit Vakası
 

Koanal Atrezi Tanısı Veren Bir Rinolit Vakası

Esmer N., Gerçeker M.

Yazıda koanal atrezi tanısı veren bir rinolit vakası bildirilmektedir. Ayrıca rinolitin etyolojisi, kimyasal yapısı, klinik belirtiler ve tedavisi üzerinde durulmaktadır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 18(1-2)/16-23

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale