Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1980 » Trakeanın Travmatik Yaraları
 

Trakeanın Travmatik Yaraları

Erdağ A., Karaözbek Y., Aktan K., Özer M.A., Sayın A.

Trakea’nın travma ile gelişen yaralanmaları günümüzde hâlâ cerrahinin önemli bir konusu olarak dikkati çekmektedir. Künt ve penetran travmalarla meydana gelen bu yaralanmalar acil ve hayatı tehdit eden tablolar ortaya çıkarır. Komplikasyon ve ölüm oranları yüksek olup, özellikle doku kaybı olan lezyonlarda, onarım cerrahisi yönünden teknik zorluklarla karşılaşılır. Basit trakea kesiklerinde ve laserasyonlarında primer sütür ile olumlu sonuçlar alınır. Tam transeksiyonlarda primer anastomoz yapılmalıdır. Doku kaybı bulunan penestrasyon ve parçalanmalarda, grefler ve sentetik maddelerle rekonstrüksiyon uygulanır. Son on yıl içerisinde kliniğimizde torako-servikal travma ve yaralanmalar içinde, trakea’nın değişik lezyonları ve özellikleri saptanarak, bunların tedavi ve sonuçları, literatür bulgularıyla karşılaştırılmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 18(1-2)/29-38

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale