Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1980 » Çocuklarda Larengo - Farenks Rabdomyosarkomlarında Tedavi ve Prognoz
 

Çocuklarda Larengo - Farenks Rabdomyosarkomlarında Tedavi ve Prognoz

Cevanşir B., Akmandil A., Kösemen H., Karatay C., Başerer N.

İstanbul Tıp Fakültesi K.B.B. Kliniğine başvuran ve larengo-farenks rabdomyosarkom teşhisi konan bir olgu nedeni ile çocuklarda yumuşak doku rabdomyosarkomlarının klinik ve patolojik incelemeleri yapılmış, tedavi yönteminde üçlü tedavinin daha elverişli olduğu görülmüştür.

Türk Otolarengoloji Arşivi 18(1-2)/39-42

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale