Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1980 » Wegener Granülomatozu
 

Wegener Granülomatozu

Oran Y., Karasalihoğlu A.

Oldukça nadir görülen, genellikle nazal semptomlarla başlayıp bir süre sonra sistemik yayılım gösteren ve fatal bir hastalık olan Wegener Granülomatozlu bir olgu dolayısıyle, kısa bir literatür hatırlatması yapılmış, olgunun anatomopatolojik, klinik ve terapötik özelliklerine değinilmiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 18(3-4)/50-58

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale