1981

1. Türk Otorinolaringoloji Derneğinin 50’nci Kuruluş Yılı
2. Gentamisin Vestibülotoksisitesi
3. Bronş Yabancı Cisimleri
4. Transtimpanik Nörektomi
5. Branhamella Catarrhalis’in Etken Olduğu Bir Orta Kulak İltihabı Vakası
6. Sinüs Frontalis Kırığı Sonucu Beliren Bir Rekürren Menenjit Vakası
7. Larenks Kanser Cerrahisinde Preoperatif Radyoterapinin Prognoza Etkisi
8. Paranazal Sinüs Osteomları
9. Gecikmiş Endolenfatik Hidrops
10. Özellik Gösteren Bir Çene Altı Tükürük Bezi Taşı Vakası
11. Farenkste Özellik Gösteren Bir Yabancı Cisim Vakası
12. Baş Boyun Tümörlerinin Tanısında Aspirasyon Sitolojisinin Yeri
13. Boyun Tümefaksiyonları (Tanı ve Ayırtıcı Tanı Sorunları)
14. Şehirsel Bölgelerde Rastlanan Gürültü Farklılaşmalarının Değerlendirilmesi- I

Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
Eki MEDITRIO 3
Girne/KKTC
4
2018
Nis 4. İlkbahar Toplantısı
Antalya
18
2019
Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale