1981

1. Türk Otorinolaringoloji Derneğinin 50’nci Kuruluş Yılı
2. Gentamisin Vestibülotoksisitesi
3. Bronş Yabancı Cisimleri
4. Transtimpanik Nörektomi
5. Branhamella Catarrhalis’in Etken Olduğu Bir Orta Kulak İltihabı Vakası
6. Sinüs Frontalis Kırığı Sonucu Beliren Bir Rekürren Menenjit Vakası
7. Larenks Kanser Cerrahisinde Preoperatif Radyoterapinin Prognoza Etkisi
8. Paranazal Sinüs Osteomları
9. Gecikmiş Endolenfatik Hidrops
10. Özellik Gösteren Bir Çene Altı Tükürük Bezi Taşı Vakası
11. Farenkste Özellik Gösteren Bir Yabancı Cisim Vakası
12. Baş Boyun Tümörlerinin Tanısında Aspirasyon Sitolojisinin Yeri
13. Boyun Tümefaksiyonları (Tanı ve Ayırtıcı Tanı Sorunları)
14. Şehirsel Bölgelerde Rastlanan Gürültü Farklılaşmalarının Değerlendirilmesi- I

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale