Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1981 » Sinüs Frontalis Kırığı Sonucu Beliren Bir Rekürren Menenjit Vakası
 

Sinüs Frontalis Kırığı Sonucu Beliren Bir Rekürren Menenjit Vakası

Cevanşir B., Biliciler N., Başerer N.

Yazıda bir yıl içinde üç kez pürülan menenjit geçiren bir hastanın, künik, radyolojik ve cerrahî girişim bulguları sunulmaktadır. Vakada rekürren menenjit nedeni, klinik, radyolojik ve nörolojik tetkiklerle saptanamamış ve aşikâr L.S.S. fistülüne rastlanmamasıdır. Hastanın kliniğimizde yapılan muayenesinde ve sinüs frontalis eksplorasyonunda, rekürren menenjit sebebi olarak iki yıl önce geçirmiş olduğu kafa travmasına bağlı fronto-basiler fraktür tespit edilmiştir. Sinüs frontalis arka duvarındaki defekt ve dura yırtığı nöroşirürjikal girişimi ile kapatılmıştır. Bu ender rastlanan vaka münasebetiyle rekürren menenjit konusuyla ilgili kısa bir literatür araştırması yapılmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 19(1-2)/32-36

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale