Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1981 » Paranazal Sinüs Osteomları
 

Paranazal Sinüs Osteomları

Dündar A.

Üç olgu nedeniyle paranazal sinüslerden gelişen osteomlar hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra olgular rapor edildi. 20-21 yaşlarında ve erkek hastalardan oluşan olgularımızdan ikisi frontal sinüs osteomlu, birisi etmoid sinüs osteomlu idi. Frontal sinüs osteomlarından birini anterior osteoplastik teknikle, diğerini Killian tekniği ile ameliyat ettik. Etmoid sinüs osteomu olan olgunun ameliyatı ise, lateral rinotomi (Moure insizyonu) girişimiyle gerçekleştirilidi. Postoperatif bir yıl kadar izleyebildiğimiz olgularımızda, bu süre içinde herhangi bir kompliikasyon veya nüks görülmedi.

Türk Otolarengoloji Arşivi 19(1-2)/45-53

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale