Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1981 » Paranazal Sinüs Osteomları
 

Paranazal Sinüs Osteomları

Dündar A.

Üç olgu nedeniyle paranazal sinüslerden gelişen osteomlar hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra olgular rapor edildi. 20-21 yaşlarında ve erkek hastalardan oluşan olgularımızdan ikisi frontal sinüs osteomlu, birisi etmoid sinüs osteomlu idi. Frontal sinüs osteomlarından birini anterior osteoplastik teknikle, diğerini Killian tekniği ile ameliyat ettik. Etmoid sinüs osteomu olan olgunun ameliyatı ise, lateral rinotomi (Moure insizyonu) girişimiyle gerçekleştirilidi. Postoperatif bir yıl kadar izleyebildiğimiz olgularımızda, bu süre içinde herhangi bir kompliikasyon veya nüks görülmedi.

Türk Otolarengoloji Arşivi 19(1-2)/45-53

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale