Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1981 » Baş Boyun Tümörlerinin Tanısında Aspirasyon Sitolojisinin Yeri
 

Baş Boyun Tümörlerinin Tanısında Aspirasyon Sitolojisinin Yeri

Altuğ H., Karasalihoğlu A., Girişken G., Gökçel A.

Baş-Boyun bölgesi tümörlerinde ince iğne ile aspirasyon biopsisi ile elde edilen örneklerin sitolojik muayene sonuçlarını aynı örneklerin daha sonraki histopatolojik sonuçları ile karşılaştırıp sitolojinin doğruluk oranlarını saptamak amacıyla 40 olguyu içeren bir çalışma yapılmıştır. Olgularımızda % 97.5 doğruluk % 2.5 yanlış negatiflik saptanmış, yanlış pozitiflik ise hiç görülmemiştir. Sonuç olarak kolay, zararsız, masrafsız, zaman kazandıran, hastalar tarafından kolay kabul edilen, ortalama 45 dakika içinde sonuçlandırılabilen, oldukça yüksek doğruluk oranı veren, üstelik daha sonraki bir cerrahî giirişim için engel oluşturmayan bu ince iğne ile aspirasyon biopsisi yönteminin baş-boyun tümörlerine tanısal yaklaşım amacıyla rutin olarak kullanılabileceği kanısına varılmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 19(3-4)/17-30

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale