1982

1. Tükürük Bezleri Tümörleri ve Tedavileri
2. Hipofarenks Tümörleri
3. Boyun Aktinoomikozu (Bir olgu nedeniyle)
4. Kanser Tedavisinde Radyasyona Bağlı Karsinojenik Etki
5. Özellik Gösteren Bir Larenks Kanseri Nedeni İle Tartışma
6. Normal Şahıslarda Optokinetik Nistagmus ve Pandül Takip Testi Sonuçları
7. Sinüzit Saptanan 6-17 Yaş Grubundaki Çocukların Radyolojik Değerlendirilmesi
Radiiologıcal Evaluatıon of Sinusitis in Children Between the 6-17 Age Group
8. Çocukluk Çağı Sinüzitlerin Mikrobiyolojik Değerlendirilmesi
Microobiologically Evaluation of Sinusitis in Children
9. Eskişehir İli Yetiştirme Yurdundaki Çocukların Boğaz Kültürlerindeki Beta Hemolitik Streptokok Prevelansı
The Prevalence of B-Hemolytic Streptococcus of Children in Eskişehir Meal Orphange
10. Hipertrofik Tonsilla Palatinası veya Adenoid Vejetasyonu Olan
A Study on the Conditions of the Cases with Hypertrophic Palatinal Tonsillitis
11. Şehirsel Bölgelerde Rastlanan Gürültü Farklılaşmalarının Değerlendirilmesi- II
12. Kronik maksiller Sinüzitte Bulgular, Prognoz
13. Koklear Patolojilerin Ayırıcı Tanısında Koklear Mikrofoniklerin Rolü
14. Burun Canlı Yabancı Cismi (Hirudiniasis) (Bir olgu nedeniyle)
15. Gecikmiş Özofagus Yabancı Cisimleri
16. Nazal Septum Ameliyatlarından Sonra Septuma Akrilik Levha Tatbiki
17. Parsiyel Larenjektomi Yaptığımız Hastalarda Sonuçlar
18. Metabolik Tip İşitme Kaybı ile Tüylü Hücre Harabiyetine Bağlı İşitme Kaybının Ayırıcı Tanısında AP ve SP’nin Önemi
19. Maling Ekzoftlami (Graves Hastalığı) ve Orbital Dekompresyon

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale