Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1982 » Sinüzit Saptanan 6-17 Yaş Grubundaki Çocukların Radyolojik Değerlendirilmesi
 

Sinüzit Saptanan 6-17 Yaş Grubundaki Çocukların Radyolojik Değerlendirilmesi

Toker H., Akşit M.A., Yavuzer F.

Anadolu üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Polikliniğinde sinüzit tanısı konan 6-17 yaş grubunda 50 hastanın paranazal sinüs ve akciğer grafileri incelenmiştir. Maksiller sinüzit (% 60 maksiller ve etmoidal sidal sinüzit beraberce % 4 oranında) saptanmıştır. En sık gözlenen radyolojik bulgular havalanma azlığı ve mukoza kalınlaşmasıdır. Hastaların % 48’inin akciğer radyografilerinde en sık peribronşial kalınlaşma ve infiltrasyon olmak üzere patolojik bulgular gözlenmiştir.

Radiiologıcal Evaluatıon of Sinusitis in Children Between the 6-17 Age Group

Toker H., Akşit M.A., Yavuzer F.

Paranasal sinus and chest x-ray graphies were obtained from the 50 children with sinusitis, between the 6-17 years of age. 60 % maxiller, 26 % maxiller and ethmoidal, 10 % maxiller and frontla, 4 % maxiller, frontal and ethmoidal sinusitis were found. The prominant findings were diminished aeration and hypertrophia of the mucosa. 48 % patient had also peribronchial thickeninig and infiltration at the chest x-ray graphies.

Türk Otolarengoloji Arşivi 20(1-2)/54

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale