Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1982 » Çocukluk Çağı Sinüzitlerin Mikrobiyolojik Değerlendirilmesi
 

Çocukluk Çağı Sinüzitlerin Mikrobiyolojik Değerlendirilmesi

Toker H., Akşit M.A., Akşit F.

Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Polikliniğinde sinüzit tanısı konan 6-17 yaş grubunda 50 olgudan burun orta veya alt meatuslarından özel ince tel eküvyonlarla kültür alınmıştır. Hastaların % 32’sinde Diplococcus pneumoniae, % 16’sında hemolitik Staphylococcus aureus, % 4’ünde Haemophilus influenzae, % 2’sinde Beta hemolitik Streptococcus üretilmiştir. % 30 olguda üreme olmamış, % 16 olguda ise burun florası ile bulaşma olmuştur. Antibiyograma uygun ilaç alan grupta hem iyileşme oranının daha yüksek hem de tedavi süresinin daha kısa olduğu gözlenmiştir.

Microobiologically Evaluation of Sinusitis in Children

Toker H., Akşit M.A., Akşit F.

Middle or inferior nasal meatus secretion specimens were taken with a special bacterologic cotton tipped cupper wire swabs, from 50 sinusitic children, between the 6-17 years of age group, 32 % Diplococcus pneumoniae, 16 % hemolytic staphylococcus aureus, 4 % Haemophilus influenze, 2 % beta hemolytic Streptococcus were cultured form the patients. But at the 30 % of the sinusitis, no microorganizms were indentified and at the 16 % of the children the cultures were contaminated with the nasal flora. The patients that were treated according to the antibiogram sensitivity, were healed quickly and at a high ratio (p = 0.015), than the others.

Türk Otolarengoloji Arşivi 20(1-2)/55

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale