Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1982 » Eskişehir İli Yetiştirme Yurdundaki Çocukların Boğaz Kültürlerindeki Beta Hemolitik Streptokok Prevelansı
 

Eskişehir İli Yetiştirme Yurdundaki Çocukların Boğaz Kültürlerindeki Beta Hemolitik Streptokok Prevelansı

Kılıç Z., Özel E., Akşit F.

Eskişehir ili Yetiştirme Yurdundaki 270 kişilik evrenin % 40’ını oluşturan 108 denek, orantılı tabakalama metodu ile seçilerek, tümünden boğaz kültürü alınmış ve beta hemolitik streptokok yönünden incelenmiştir. 58 kişilik öğrenci grubunun % 10.3’ünde, 50 kişilik sanat grubunun % 6’sında boğaz kültürlerinde beta hemolitik streptokok saptanarak total populasyonda % 8,3 oranında prevalans gözlenmiştir. Beta hemolitik streptokok üretilen olguların tümüne uzun tesirli benzatin penisilin (1200000 Ü) uygulanmış ve bir hafta sonra boğaz kültürleri tekrarlanmıştır. Kontrol kültürlerin hiçbirinde beta hemolitik streptokok saptanamamıştır. Boğaz kültürlerinde beta hemolitik streptotokun üretilmesiyle çocukların yaşları, yakınmaları ve üst solunum yollarında enfeksiyonun olması ile anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.

The Prevalence of B-Hemolytic Streptococcus of Children in Eskişehir Meal Orphange

Kılıç Z., Özel E., Akşit F.

We studied the prevalance of B-hemolytic streptococcus in aged 6 - 17 years among 108 children in Eskişehir Meal Orphange in 1977. Population was divided two different groups as students and workers. We took throat smear from all of the patients. There were 58 children in student group and 50 children in worker group. The prevalence of B-hemolytic streptococcus in student group was 10.3 % were as in workers group the prevalance was 6 %. The prevalance of B-hemolytic streptococcus was found 8.3 % of population. We used prolong action Penicillin-G (Benzathin pencillin) for every patient which is established B-hemolytic streptococcus. We called them to control after a week to define the ratio of recovery for B-hemolytic streptococcus after treatment.

Türk Otolarengoloji Arşivi 20(1-2)/56

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale