Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1982 » Hipertrofik Tonsilla Palatinası veya Adenoid Vejetasyonu Olan
 

Hipertrofik Tonsilla Palatinası veya Adenoid Vejetasyonu Olan

Cingi E., Kolaylıoğlu A.

İleri derecede hiperrofik tonsilla palatinanın ve adenoid vejetasyonun orta kulak üzerine yaptığı fena etkileri objektif olarak göstermek amacı ile bu araştırmayı yaptık. Araştırmamızda 5 - 15 yaş grubundaki tonsilla palatina hipertrofisi veya adenoid vejetasyonu bulunan 50 olgu araştırma grubunu oluşturmuştur. Kontrol grubu olarak ise 20 - 30 yaş grubundaki, tonsilla hipertrofisi dışında tonsillektomi endikasyonu konan 10 olgu seçilmiştir. Araştırma ve kontrol grubumuzda ameliyattan önce ve sonra Peters 61-C elektro akustik impedans meter cihaz ile orta kulak basınç ve komplians değerleri saptanmıştır. Araştırma grubunda orta kulak basınç ve komplians değerleri ameliyattan sonra ameliyat öncesi değerlere oranla istatistiki yönden anlamlı artış göstermiştir. Kontrol grubunda ise ameliyattan sonra orta kulak basınç ve kompliansında ameliyat öncesine oranla istatistiki yönden anlamlı değişme saptanmamıştır.

A Study on the Conditions of the Cases with Hypertrophic Palatinal Tonsillitis

Cingi E., Kolaylıoğlu A.

Our study has been carried out on 26 male, 24 female of 50 cases with hypertrophics tonsils and adenoid vegetation. The conditions of the middle ear and Eustachian tube is examined by acoustic impedance meter before and after operation on research group. We found that the pressure and compliance of the middle ear are significant increased as statistical after tonsillectomy or adenoidectomy.

Türk Otolarengoloji Arşivi 20(1-2)/57

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale