Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1983 » Nazal Valv Sorunu ve Rinomanometre
 

Nazal Valv Sorunu ve Rinomanometre

Özşahinoğlu C., Akçalı Ç.

Burun solunumunda çok önemli yeri olan nazal valv'ın, iyi çalışabilmesi için burun ekstrenal ve internal anatomik bütünlüğünün bozumamış olması gerekir. Şayet bu bütünlük bozulmuş ise olayın irdelenmesi çok iyi yapılarak, gerçek anatomik bozukluk ortaya konmalıdır. Özellikle tedavinin planlanıp takibinde bu çok önemlidir. Bu nedenle nazal obstrüksiyon yakısı ile polikliniğimize başvuran ve anterior rinoskopide nazal valv sorunu saptadığımız 24 hastada rinomanometrik ölçüm yaptık. Anterior rinoskopik bulgularla rinomanometrik ölçüm değerlerinin irdelenmesini yaparak nazal valv sorununda objektif tanı yöntemleri ortaya koymaya çalıştık.

Türk Otolarengoloji Arşivi 21(3-4)/51-59

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale