Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Ekstrensek Allerjik Bronş Astması ile Rinit ve Sinüzit Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 

Ekstrensek Allerjik Bronş Astması ile Rinit ve Sinüzit Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Şenocak F., Poluman A., Akıncı A., Yenel F., Elagöz F.T.

Bronş astması ile rinit ve sinüzit arasında pozitiif bir korelasyonun varlığı sık olarak bildirilmektedir. Rinit ve bilhassa sinüzitin astmatik sendromda krizi provoke edici bir etken olduğu da saptanmıştır. Kriz dışı (parsiyel remisyon) döneminde bulunan ekstransek atopik bronş astmalı 18 olgumuzda allerjik riniti % 50 oranında; sinüziti ise % 30 oranında bulduk. Buna göre ekstrensek allerjik bronş astmalı olgularda astmatik olmayanlara nazaran allerjik rinitin daha sık görüldüğünü müşahede etmekle beraber bu koensidansın nedeninin henüz aydınlanamamış olduğu kanısına vardık.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22(3-4)/16-23

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale