Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Septum Nazi Deviasyonlarının İşitme Eşiği Üzerine Etkileri
 

Septum Nazi Deviasyonlarının İşitme Eşiği Üzerine Etkileri

Cenik Z.

Oldukça sık görülen burun tıkanıklığı sebeplerinden biri olan septum nazi deviasyonlarının; orta kulak ve işitme eşik değerleri üzerine olan olumsuz etkilerin ne ölçüde olduğunu ortaya koyma amacını taşıyan bu çalışmamızda septum nazi deviasyonu saptanan 27 hastada, orta kulakta % 85 oranında negatif basınç ve % 29 oranında da işitme kaybı saptanmıştır. Her septum nazi deviasyonu olgusunda; orta kulakta işitmeyi bozacak ölçüde negatif basınç oluşmadığı ve tek taraflı septum nazi deviasyonlarının zamanla her iki kulağı da etkileyebileceği kanısına varılmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22(3-4)/24-29

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale