Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Pediatrik Bronko-Özofagoloji
 

Pediatrik Bronko-Özofagoloji

Altuğ H.

Killian'dan beri geçen yıllar içinde, bir yönden çok yetenekli yeni aletlere kavuşarak, bir yönden ilâç ve anestezinin gelişmesiyle Kulak-Burun-Boğaz'ın bu uğraş alanı (Bronko-Ozofagoloji) bilim dalının meydana çıkmasını sağlamıştır. Öte yandan K.B.B. uzmanlık dalı da diğer tıp dallarında mevcut spekülasyon içinde yeni uğraşı alanlarına dağılmıştır. Bütün baş boyun plastik kozmetik cerrahisi, kulakta müroşirürjiyi izlemiş, odyoloji de bu kafileye katılmış, son yıllarda işe pediatrik otolarengoloji bilim dalı meydana çıkmıştır. Yeni doğanın, kâhil bir insanın küçük kopyası olmadığını kabul ederken morfolojiden başka özelliklerinde anatomik, fizyolojik, hormonal, immünolojik, metabolik hatta fizik ve şimik farklılıkların yeni doğana bir başka gözle bakılması gerektiğini kanıtlar. Birçok yazarlarca kabul edildiği gibi bronkoskopi özellikle süt çocuğunda ve özellikle çocuklarda çok zor bir müdahaledir. Önce bronkoskopik lümen o kadar dardır ki rastgele bu işi üstlenen bir hekim bronküslerin bifürkasyonu tayinde bile yeteneksiz kalır. Yeni doğanda kullanılacak bronkoskopun iç diyemetri 3 mm olup prematürlerde dış diyametrin 5 mm oluşu yüzünden bu çap bile büyük gelebilir. Hatta normal yeni doğanda sibglottik ödem varsa endoskopide zorlamalar fayda vermediği gibi ayrıca ödem nedeni olur. İkinci bir sorun da anestezi ve muayene süresince, hele bu süre uzun vakit almışsa oksijen yetersizliğinin kontrolü sorundur. Bu anestezinin görevi olup, kendine özgü yöntemleri uygulanabilir. Bunun bir pratik çaresi de bronkoskop gövdesinin mukabil taraf akciğerine oksijen gönderebilmesi için delikli olarak yapılmasıdır. Bir üçüncü sorun ise pediatrik bronskopkop lümeninin darlığı yüzünden bronş içindeki sekresyonun aspirasyonunun yeterli miktarda yapılamamasıdır. Öte yandan başarılı bir bronkoskopi yapılmasından ameliyathanedeki ahenkli bir ekip sorumludur. Anestezistle bronkoskopist anlaşmış ve alışkın bir düet olmalıdır. Özofagoskopiye gelince, acil ve kritik müdahalelere daha az rastlanılan türde bir endoskopi türüdür. Yabancı cisimlerde oluşan konjenital ya da akkiz hastalıklar olsun radyoopak maddelerde de her bakış açısından muayenesi daima mümkündür. Pediatrik Bronko-Özofagolojide teşhis ve tedavi sorunlarına gelince bu sorunlar kahilde rastlananlardan daha zor çözümlenebilir haldedirler.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22(Supl.)/6

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale