Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Travma Sonucu Hemangiomalarda Oluşan Arteryel Rüptürlerde Adale Enjeksiyonları ile Embolizasyon
 

Travma Sonucu Hemangiomalarda Oluşan Arteryel Rüptürlerde Adale Enjeksiyonları ile Embolizasyon

Arat M., Cengiz M., Özdemir A., Onart S.

Bu tebliğin aslı 5 sayfa, 2 resim, 5 şekil ve 3 kaynaktan oluşmaktadır. Kavernöz Hemangiomalı hastalarda travma sonucu oluşan arteryel rüptür cilt altında ciddi ve geniş hematom kitlesi oluşturmaktadır. Sağ üst göz kapağında kavernöz hemangioması mevcut bir vakamızda, geçirdiği trafik kazası sonucu yanak ve boyunu da içine alan geniş hematom kitlesine cerrahi müdahalede bulunuldu. Karotis angiografisinde defektin ACE'ya ait olduğu saptandı. SCM adaleden alınan adale parçaları ACE'ya süperior tiroid arter dalı üzerinden 20 cc küp kadar enjekte edilip rüptüre arter bölümünde emboizasyon sağlandı. Vaka Takdimi: Vaka: F A, 41 yaşında, kadın, sağ göz kapağında doğuştan bir şişlik varmış. 30.1.1979'da geçirdiği trafik kazası sonucu, kafa travması nedeni ile sağ göz kapağındaki kitlesi gittikçe büyümeye başlamış ve sağ yüz yarımı ile sağ boyun ve sağ kulak atına kadar uzanmış.Basmakla kitle flüktüasyon veriyordu. Sonuç: Rüptüre hemangiomlarda süperior tiroid arter dalı üzerinden enjekte edilen serum fizyolojik içindeki adale parçaları A. Carotis Ekstrena içinde akımın fazla olduğu rüptüre kısma giderek bu bölgeyi besleyen damar kısmında embolizasyon meydana getirmektedir. Bu uygulamadan tamponman ve Karotis Eksterna ligasyonuna rağmen kollateral beslenmeleri nedeni ile sonuç alınmayan ısrarlı epistaksislerde internal Masiller Arterin embolizasyon da iyi sonuçlar alındığı bildirilmiştir. Ancak bu müdahalede seri angiografilerle internal Maksiller Arter seçildikten sonra bu bölgeye embolizasyon uygulandığı bildirilmektedir. Yapılan embolizasyon işlemi her ne kadar kolay bir uygulama ise de embolizasyon sırasında ACE'nın iyi klampe edilmemesi enjekte edilen emboli parçalarının karotis internaya kaçmasına ve hasta sağlığı için istenmeyen sonuçlara sebep olacaktır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.) /7

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale