Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Yukarı Solunum Yolu Darlıklarına Akım - Volüm Halkası
 

Yukarı Solunum Yolu Darlıklarına Akım - Volüm Halkası

Yenel F., İncegöz F., Coşkun Y.

Bu tebliğin aslı 7 sayfa, 3 şekil ve 10 kaynaktan oluşmaktadır. Şimdiye kadar yukarı solunum yolları daralmalarında, solunum fonksiyonlarının bir yararı olmamasının nedeni spirografik traselerin bu hususta sessiz kalması idi. Hyatt ve Fry akım-volüm ve basınç ilişkileri üzerinde çalışmalar yaptıktan sonra yeni bir solunum testi olarak akım-volüm halkasını ortaya atmışlardır. Bu testin bir özelliği de yukarı solunum yolu daralmalarını saptayabilmesidir. Akım-voüm halkasını elde edebilmek için kişi derin bir inspirasyonu izleyen derin bir ekspirasyon yapar; bu sırada sürekli olarak hava akım hızı ısıtılmış bir pnoömotakografla bir grafiğin ordinatına, volüm ise akından entegre edilerek grafiğin absisine kaydedilir. Çalışmalar akım-volüm halkasının şeklinin ve ekspirasoyn ortası ile inspirasyon ortası akım hızları arasındaki oranın,yukrı solunum yolları daralmalarını göstermeye yarayan en yararlı parametreler olduğu nu belirtmektedir. Her zaman yukarı solunum yolu darlıklarını da gösterebilecek, uygulaması kolay, bir solunum fonksiyonu testinin özlemi çekilmiştir, çünkü bu hastalıklarda solunum yetmezliği meydana gelmektedir. Bundan başka gittikçe daha sık kulanılan endotrakeal intübasyon nedeni ile, larengotrakeal daralmalar da artmıştır.Akım-volüm halkasının yukarı solunum yolu darlıklarını da gösterebilmesi, bu bakımdan yararlı olmuştur. Yukarı solunum yolu darlıklarında, hava yolları sıkışması inspirium döneminde meydana gelecektir, çünkü daralmanın altında intralüminal basınç, atmosfer basıncından çok daha düşük ve inspirium hava kımı yavaşlayacaktır. Bu durum özellikle bilateral kort vokal paralizilerinde belirgin olacaktır.Normalde kuvvetli inspiriumda kort vokaller abdüksiyon durumundadırlar.Paralize olmuş kort vokal ise durumu ve büyüklüğü nedeni ile yelken gibi akıma direnir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl. )/8

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale