Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Özofagus Hastalıklarında Endoskopik Tanı
 

Özofagus Hastalıklarında Endoskopik Tanı

Çelik S.

Bu tebliğin aslı 8 sayfa, 11 kaynaktan oluşmaktadır. Esofagus, her iki ucunda sfinkter bulunan 25 cm uzunlukta müsküler bir tüptür. Her iki sfinkter esofagus lümenini kapalı tutar. Esofagusun endoskopik incelemesinde, arkus aorta ile olan komşuluğu esofagial hiatusta solunumda açılıp kapandığı ve mide mukozası ile birleştiği bölgenin kesin sınırlı olduğu özellikleri bilinmelidir. 1966-1980 yılları arasında CTF İç Hastalıkları Kürsüsü Gastroenteroloji seksiyonunda yapılan 5535 endoskopi vakasında hiçbir komplikasyona rastlanmadı. Esofagus Varisleri: Esofagus varisleri portal hipertanisyon sonucu submukozal esofagus venlerinin anormal genişlemelerdir. Sirozlu hastaların % 60-80'inde esofagus varisleri oluşmaktadır. Esofagus varisleri 3 devreye ayrılmaktadır. I. devre: Mukoza seviyesini geçmeyen varislerdir II. devre: Alt esofagus ve kardiya bölgesinde gözle rahat görülebilirler. III. devre: Büyük çaplı, valsalva ile balonlaşan ve lümeni kapatan varislerdir. Tanıda güçlük I'inci ve II'nci dönemdeki varislerdir.Zira bu dönem varisleri, esofagus pilileri ile karışır. Kanamada, kanamanın varisten ileri gelip gelmediği en iyi şekilde esofagoskopla anlaşılır. Kanamadan sonra mide uzlu su ile yıkanarak endoskopi uygulanabilir. Esofogus Tümörleri: Esofagus kanseri: Esofagus kanserlerinin % 95'i yassı hücreler (squamouscell), % 5'i adeno kanserdir. Esofagusun serozu olmadığındıan esofagus kanserleri çabuk metastaz yapar. Her disfaji olan hastada radyolojik olarak bulgu negatif olsa da esofagoskopi yapılmalıdır. Polipoid tümörlerin çapı 1 cm'den küçük olsa dahi esofagoskopi ile tanınabilir. Endoskopik olarak esofagus kanserleri: Polipoid ülseratif, inflitratif, stenasan, süpertifiyel olarak ayrılır. Selim Tömürler: Esofagusun selim tümörleri nadirdir. Mukozadan çıkan selim tümörler poliplerdir. Intramural selim tümörler başında leiomyomalar gelir.Endoskopik olarak lümene doğru büyüyen submukozal tümör şeklinde görülür. Esofajit ve Ülserasyonlar: Esofajit, esofagus mukozasının akut veya kronik iltihaplarıdır. Klinikte en çok görülen esofajit şekli, asit, pepsin veduodenal sıvının esofagus içine girmesi sonucu oluşan reflü esofajitlerdir (peptik esofajit). Akolorhidrinli vetotal gastrektomili hastalarda da esofagusda da esofajit oluşması duodenal ülserin esofagusa geçmesi sonucudur. Patoloji: İltihap esofagusun sürepfisiyel tabakasını tutar, çok ağır vakalarda nadiren müsküler tabakayı tutar. Esofagoskopi: Esofajitinilk döneminde mukoza normale göre daha kırmızıdır. Üzeri gri beyaz eksüda ile örtülüdür. Kolayca kanar.Esofajitin şiddeti artınca mukozada süperfisyel ülserler gelişir. Daha ileri dönemlerde skatris dokusunun oluşması ile esofagus lümeni iyice daralır,stenozlar ortaya çıkar. Stenoz daima alt esofagustadır. Komplikasyonlar: Esofogusta peptik ülserasyon striktür gelişimi, kanama regürjitasyon ve pulmoner komplikasyanlar. Pulmoner komplikasyonlar: larenjit,pnoömoni ve akciğer abseleridir. Tedavi: Antiasitler: Antiasitler iki yolla tesir eder. Birincisi esofagusta yüzeysel bir mülaj yaparak dokusunun mide asidi ile temasını önler. İkincisi mide asidini nötralize ederek gastrin salınımını arttırır. Antikolinerjik: Kontrendikedir. Diyet: Az ve sık yemeli Cerrahi tedavi: Esofagusun distal kısmının karın içine alınmasıdır. Akalazya: Buna kardiya spazm, megaesofagus da denir. Alt esofagus sfinkterinde fonksiyonel bir darlık ve torasik esofagusta bir genişleme ile kendini gösterir. Esofagus motilitesinde yaygın bir bozukluktur. Belirtileri: Disfaji, regürgitasyon, retrosternal ağrı ve zayıflamadır. Tanı: Akalazyanın en önemli tarnısı radyolojiktir. Esofagoskopi: Akalazyada endoskopi endikasyonları çeşididir. -Esofagus lümenin çapını belirlemek, - Mukoza değişikliklerini incelemek, -Mideye geçişte geçiş direncini saptamak, -Biyopsi yapmak Normal insanlarda kardiya açıktır. Akalazyada kardiya açılmaz. Akalazyada gıda mideye geçmediği halde, esofagoskop kolaylıkla mideye geçer. Mukozada ülseratif esofajitin varlığı endoskopik olarak saptanabilir. Tedavi: Esofagomiyotomi (Heller) ameliyatı uygulanır. Esofagusta yabancı cisimler: Genellikle üst esofagus darlığında otururlar. Tedavi: Esofagoskopla yabancı cisimler çıkartılır. Esofageal Diyafragmatik Hiatüs Hernisi: Diyafragmatik herni, midenin bir kısmının veya tamamının diyafragmadaki açıklıktan geçerek, toraks boşluğuna geçmesine denir. Esofagoskopi: Endoskopik kriterleri şunlardır: 1-Esofagogastrik birleşme bölgesinin dişlerden uzaklığı 40 cm'dir. Hirnide bu kısalır. 2-Mide sekresyonu esofagus içine refulü olur. 3-Esofago gastrik birleşme solumunla yer değiştirir. 4-Esofagoskopun herni olmuş segment içine girmesi, burada mide pililerinin körelmesi. Esofagus Divertikülleri: Divertikül esofagus duvarının tamamının veya bir kısmının lümenden dışarı doğru kese şeklinde çıkmasıdır. Esofagoskopi: Endoskopik tanı radyoloji kadar değerli değildir.Lateral aydınlatmalı gastroskoplar daha uygundur. Önden aydınlatmalı gastroskop divertikülün içine girerek perfore edebilir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22(Supl)/ 9-11

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale