Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Bilateral Abdüktör Vokal Kord Paralizilerinde Cerrahi Tedavi
 

Bilateral Abdüktör Vokal Kord Paralizilerinde Cerrahi Tedavi

Özşahinoğlu C., Akçalı Ç., Coşkuner T., Yavaşça S.

Bu makale 12 sayfa, 5 resim ve 10 kaynaktan oluşmaktadır. Larenjeal paralizilerin, paralizili kord veya kordların statik pozisyonuna bağlı olarak, hafif ses kısıklığından tam bir üst solunum yolu obstrüksiyonuna kadar değişen derecelerde yetersizliğe sebep olabileceği bilinmektedir.bunların arasında hasta yönünden en önemli olanı bilateral vokal kord paralizileridir. Son dört yıl içinde, kliniğimizide, bilateral abdüktör paralizisi olan 7 olgunun ameliyatı yapılmıştır bu olgulardan 5'ine intralarengeal teknikle müdahalede bulunulmuş, 2'sine ise endoskopik teknikle müdahalede bulunulmuş ve müdahale sonucunda 15-20 gün içerisinde hepsinde yeterli solunum ve fonasyon sağlanmıştır. Vokal kord paralizilerinin etyolojisinde; Tiroid cerrahisi komplikasyonu birinci sırada yer almaktadır (% 76). Bunu sıra ile idiopatik (% 6), nörolojik (% 6) ve travmatik (%1) nedenler izlemektedir. Bilateral abdüktör vokal kord paralizilerinde uygulanan cerrahi tedavi yöntemleri 4 grupta toplanabilir. 1-Nöral tamir veya anastomoz, 2-Ekstra larengeal teknikler, 3-Endoskopik metodlar, 4-İntralarengeal teknikler 1-Nöral tamir metodu; sinirin nedbe dokusu içinden identifikasyonu, travmatik nöroma teşekkülü, müsküler dejenerasyon, krikoaritenoid eklem fiksasyonu, tanı gecikmeleri yüzünden başarılı olmamaktadır. 2-Ekstra larengeal teknikler; Parsiyel veya total aritenoidektomi, vokal kord ve prosesin laterale tespiti,rekürrens sinir dekompresyonu gibi müdahaleler uygulanabilir. 3-Endoskopik metodlarla yapılan müdahaleler ise submüköz intralarengeal aritenoidektomi tekniğidir. 4-İntralarergeal metodlar: Ventrikülokordektomi, aritenoidektomi, kord vokal ve aritenoid vokal prosesinin submüköz rezeksiyonu gibi teknikler mevcuttur. Endoskopik metotların aksine intralarengeal metodlar teknik olarak güçlük arzetmezler ve izel enstrümanlar gerektirmezler. Ancak postoperatuar devrede her yara iyileşmesinde olduğu gibi bir süre beslemeyi gerektirirler. Her ne kadar olgularımızın sayısı kesin bir tartışmayı ortaya koymamıza imkan vermiyorsa da, uygun teknikle yapıldığı takdirde her iki metod ile de iyi sonuç alındığını söyleyebiliriz.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl) / 20

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale