Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Üst Solunum Yolları Hastalıklarının İnhalasyon ve İrigasyonla Tedavi Yollarında Tecrübemiz
 

Üst Solunum Yolları Hastalıklarının İnhalasyon ve İrigasyonla Tedavi Yollarında Tecrübemiz

Külev A.

Bu yazının aslı 4 sayfadan oluşmaktadır. İnhalasyan ve irigasyon terapisi,çok sayıda hastalığın tedavi ve profilaktiğinde kullanılan çağdaş yöntemler arasında gitgide daha geniş ölçüde bir uygulama alanı bulmaktadır. Şimdilik Bulgaristan'da inhalasyon ve irigasyon terapisinde çeşitli varyantlarıyla ve çağdaş yüksek düzeyde cihazlarıyla en uygun model Paris-Sofya-İstanbul uluslararası kara ve demiryolu güzargahında bulunan Momin Prohod dağ banliyo kurortudur (ılıca). Eski adı Soludervent'dir. Bu kurotta en önemi tedavi faktörü radon konsantrasyonu yüksek, ısı derecesi 64 santigrat oan ve dakikada 900 lt akan radyoaktiviteli maden suyudur. "Ümaj" tipi inhalasyonlar ve pulverizasyon salonu Bu salonda inhalasyonlar individuel bir cihaz önünde, hava tazyiki yapılmaksızın dört atmosfer dolayında bir basınçla daimi akan maden suyunun tüm aktiviteli elemanların, su buharlarını vesair ağız ve burundan içe solumaktan ibarettir. Şişe maden suları veya ilaçlı karışımlarla aerozoloterapi salonu Burada inhalasyon, sıkıştırılmış hava yardımıyla individüel bir cihaz önünde burun veya ağızdan olur. Bu, tedavi eden hekime solunum sisteminin istediği düzeyde aerozolleri lokalize etme olanığı verir. "İrigasyon" prosedürleri salonu Üst solunum yollarını irigasyon terapisi, burun boşlukları mukozasının, burun etrafı sinüslerin, farenks, larenks, ağız boşluğu ve östaki borusunun maden suyu veya ilaçlı karışımlarla ıslatılması veya yıkanmasından ibarettir. Bu prosedürler şunlardır: A) Burun duşu, B) Retronazal duş, C) Depieri burun cam pipetiyle nazal ve nazofarengeal banyo, D) Tubo-timpanal insülfilasyon, E) "Pistoletle" yapılan farengeal duş.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl) / 21

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale