Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Trakea Stenozunda Segmanter Trakeektomi
 

Trakea Stenozunda Segmanter Trakeektomi

Arat M., Özdemir A., Kalaycıoğlu E., Tezel İ., Hızalan İ., Onart S.

Trakeotomi uygulanıp yoğun bakım sonucu düzelen vakamızda, trakeadaki stenoz sahasına cerrahi ile yaklaşım sağlanmıştır. Yayınımızda vakamızın cerrahi yaklaşımı sunulmaktadır. Trakea cerrahisinde bugünkü modern yöntemlerin uygulanmasına gelinceye kadar birçok gözlem, deney ve müdahaeler problemlerin çözümünde faydalı olmuştur. Larengo trakeal tıkanmalar bu bölgede irritasyon ve defekt yapabilecek bütün etkenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Servikal trakeada stenozis oluşumunun geçtiğimiz senelerde arttığı göze çarpamaktadır. Pulmoner ve kardiovasküler cerrahilerde, solunum gerektiren vücut rahatsızlıkları olan hastalarda uygulanan, trakeostomi, endotrakeal entübasyon ve yardımcı solunum aygıtlarının sıklıkla kullanılması bu problemin ortaya çıkmasında en büyük etkendir. Trakeotomi veya yardımcı solunum aletlerinin kullanılması ile ortaya çıkan larengo-trakeal obstrüksiyonlar: Trakeostomi yerine, solunum sağlayan aletlerin cinsine ve solunum aletleri ile trakea arasındaki hava yolunu sağlayan tüplere bağlı olduğu gibi, trafik kazaları sonucu oluşan eksternal travma ile de çok yakından ilgilidirler. Solunumun trakeostomi yolu ile temin edildiği bütün durumlarda komplikasyonlar, trakeostomi ve tüpe bağlı olarak 2 ana faktör üzerinde tartışılabilinir. Vakanın Takdimi: Vaka: Z. Ç. 31 yaşında, kadın, 16.9.1979'da trismus, bel ağrıları, çene ekleminde tutukluk, sol ayak tabanında yara nedeni ile hastanemiz enfeksiyon hastalıkları kliniğine tetanoz ön tanısı ile yatırıldı. 17.9.1979'da tonik tiple kasılmalarının, solunum güçlüğünün artması ve siyanozu nedeni ile hastaya trakeotomi yapıldı. Kaflı trakea kanülü takılarak börde bağlandı. Nazoastrik sonda takıldı. Stomadan alınan kültürde yapılan bakteriyolojik tetkikler sonucu proteus ürediği saptandı. Yapılan tedavi sonucu genel durumu gittikçe düzelen hasta dekanüle edilerek kontrole gelmek üzere salah ile taburcu edildi.Daha sonra kontrole gelen hastada, şiddetli inspiratuvar dispne, dinlemekte her iki akciğer alanında kaba raller,insizyon bölgesinde ve civarında suflan solunum sesleri işitiliyordu. Vakaya trakeal stenozis tanısı konuldu. Metod: Trakeal stenozisin cerrahi tekniğini şu şekide sıralayabiliriz. 1- Collar insizyon, 2- Sternum üstünün kesilmesi, 3- Larenksin serbestleştirilmesi, 4- Trakeanın mobilize edilmesi, 5- Damarların korunması, 6- Primer anastomoz, 7- İçinde damar intiva eden adale flebi, 8- Yeterli drenaj.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl) / 22-23

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale