Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Mediastinoskopide Klinik Tecrübelerimiz
 

Mediastinoskopide Klinik Tecrübelerimiz

Aykan T.B., Özer M., Çelikoğlu S., Erdağ A.

İlk kez 1954'de Harken, 1955'de Radner tarafından laringoskopla hudutlu, serviko-mediastinal bir eksplorasyon yapıldı. Amaç bu bölgeden biopsi almak ve tanı koymak idi. 1959'da Carlens bugünkü mediastinoskopu geliştirdi. Merkezi aydınlatmalı laringoskopa benzer değİşik iki boyda yapılmış bir alettir. Dünyanın her yerine Kuzey Avrupa'dan başlarayak yayılmıştır. Memleketimizde ilk kez 1963'te B. Cevanşir ve arkadaşları tarafından yapıldı. 1964'de Albay Z. Aytuğ tarafından Çamlıca Askeri Göğüs Hastalıkları Hastanesi Cerrahi Bölümünde uygulandı. Üçüncü yayın yine Aytug ve arkadaşları tarafından 1967'de yapıldı. 1973'de Mediastinoskopa sahip olduktan sonra kliniğimize bu girişimi uygular olduk. 1976'da 12-17 Eylül 13. Balkan Tıp Kongresinde ilk 30 Mediastinoskopi vakasını yayınladık. Bu tarihe kadar toplam Mediastinoskopi yapılmış vaka sayımız 60 adet olmuştur. Bugüne kadar memleketimizde başka bir yayına da rastlanamadı. KLİNİK MATERYAL: Kliniğimiz Toraks-Kardiovasküler Cerrahi Bölümünde Mediasten ve akciğer hastalıklarında daha çok tanı koymak amacıyla mediastinoskopiler yapılmıştır. Bu tarihe kadar toplam olgu sayımız 60 adet olup olgularımızın çoğunluğumu 27 olgu ile Sarkoidoz teşkil etmektedir, tam tanı koymada, özellikle sarkoidozda, yardımcı olmuştur. Remediastinoskopi yapmadık. Olgularımızın sonuçları aşağıda gösterilmiştir. HİSTOPATOLOJİK TANI Olgu sayısı Toplam:60 Sarkoidoz Tbc Ca. Met. Timoma Nonspes.Adenit Yetersiz Komp. 27 6 12 3 10 2 1 Komplikasyon bir hastada kanama şeklinde görüldü, burada test fonksiyondaki hata söz konusudur, sağ pulmoner arterde önlenemez kanama oluşmuş, hastaya pnömonektomi yapmak mecburiyeti hasıl olmuştur. TEKNİK: Genel anestezi altında supresyternal -3 4 cm'lik bir insizyonla hipotiroid kaslar arasında (transvers insizyon) trakeaya inilir, pretrkeal fasi ainsize edilerek, trakea önünden sol anonim arter ve aort kavsi arkasından önce parmakla mediastinoskopa yer hazırlanır. Mediastinoskop yerleştirilerek trakea büfirkasyonuna, azigos venine ve pulmoner arterler seviyesine kadar inilir. Dama görünümündeki doku, yaralanmayı önlemek için yani kanamaya engel olmak için uzun iğneyle test ponksiyon yapılarak kontrol edilmelidir. Mediastinal plevra açılmamaya gayret edilir, özofagusa,ana bronşlara, sağ üst lob bronşuna, vaguslara, sol rekürren senire dikkat etmelidir. Vena cava superiorun kompresyon sendromuna yol açan durumlarda eskiden mediastinoskopi mutlak bir kontrendikasyon olarak belirtildiği halde bugün bazı hususlara dikkat edilerek yapılabilmektedir. KOMPLİKASYONLARI: 1- Kanama (a inno-minota, azigos ven, bronkial arterler, pulmoner arterlerden olabilir) 2- Pnömoni 3- Hemotoraks-Pnömotoraks 4- Vokal kord paralizisi 5- Özofagus perforasyonu 6- Mediasten enfeksiyonu 7- Bradikardi 8- Tümörün sütür hattına yapılması 9- Paralizi 10- Hava embolisi TARTIŞMA: Mediastinoskopi özellikle üst, ön ve orta mediasten paratrakeal, pretrakeal ve ana broşlar çevresindeki hastalık ve tümörlerin tanısında, ayrıca bu bölgeye metastaz yapmış değişik bölge ve organların tümörlerinin tanısı operabilitesinin değerlendirilmesinde önemli bir yöntem olup gereksiz torakomileri önler. Çevre ve skalen nodüs biopsilerinn negatif sonuç verdiği hallerde mediastinoskopi oldukça büyük oranda pozitif sonuç sağlar. Akciğer kanserinin rezektabl olup olmadığı hakkında skalen nodüs biopsisiyle mediastinoskopinin sonuçlarının kıyaslanması önemli bulgular ortaya koyar. Şöyle ki, mediastinoskopide lenf nodülü biopsisi negatif olan akciğer kanserlerinde rezektabilite % 97 olduğu halde skalen biopside negatif sonuç veren vakaların ancak % 58'i rezektabl bulunmuştur. Kliniğimizde ileride buna benzer değerlendirmeler için geniş çapta mediastinoskopilerin yapılması mümkündür.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl. )/33-34

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale