Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Kliniğimizde 5 Yıllık Özofagoskopi Uygulaması Sonuçları
 

Kliniğimizde 5 Yıllık Özofagoskopi Uygulaması Sonuçları

Savaş İ., Sunay T., Kösemen H., Biliciler N., Çölhan İ., Özüdoğru E., Eyüboğlu G.

Yazının aslı 5 sayfa olup 3 resim, 3 tablo ve 6 kaynaktan oluşmaktadır. GİRİŞ - MATERYEL VE METOD Yemek esnasında, uykuda,mesleki çalışmalarda normal erişkin kimse çeşitli yabancı cisimleri yutabilir. Çocuk ise sıklıkla gıda, metal veya plastik oyuncak parçalarını yutar. Yerleşen bir yabancı cisim özofagusta 3 türlü olay yapacaktır. a) Erken: Bu bir spazm olup erişkinde çok kuvvetlidir. b) Sekonder: Yabancı cismin tabiatına göre özofagustaki tahrişler. c) Geç: Özofagustaki enfeksiyon. Jackson ve Jackson'a göre yabancı cismin esas yerine bağlı olarak öksürük, morarma ve sonra disfaji gibi belirtiler yapar. Sekonder olarak da boğazda yabancı cisim hissi ve sırta vuran ağrılar da görülebilir. Bu çalışmada kliniğimizde 1974-1979 yılları arasında özofagoskopi yapılmış 158 olgunun tanı ve tedavideki sorunları incelenmiştir. BULGULAR: Olgularımızdan 134 tanesine lokal anestezi altında, 24 tanesine ise genel asenstezi altında madeni proksimal ışıklı özofagoskop ile özofagoskopi uygulanmıştır. Özofagustaki yabancı cismin yaş gruplarına göre dağılımı: 0-1 yaş % 9, 1-5 yaş % 57, 6-10 yaş % 14.5, 11-15 yaş % 16, 20 yaş % 2, 21 yaş yukarısı % 14.5 şeklindedir. Yabancı cisim cinsleri arasında ilk sırayı % 69 ile para almaktadır. Yabancı cismin özofagustaki lokalizasyonu ise şu şekildedir: Nazofarenks 2 olgu, Hipofarenks 2 olgu, 1. Darlık 120 olgu, II. Darlık 14 olgu, kardia 3 olgu, mideye itilen 8 olgu ve patoloji bulunmayan 9 olgu. Çalışmamızda tek komplikasyon 9 aylık bir bebekte meydana gelmiş ve perforasyon sonucu hasta kaybedilmiştir. TARTIŞMA: Bir özofagus yabancı cisminde sorulacak sual, bu cismin endoskopik metodlarla çıkartılması gereksinimini veya normal doğal yollardan eliminasyonunun olup olmayacağıdır. Holingerin önerdiği yan boyun grafileri özellik arz eden olgularımızda kullanılmıştır. Yaş ortalaması olarak en çok 1-5 yaş arası özofagus yabancı cisimlerine rastladık. Olgularımızdan % 80'i 10 yaşından küçük çocuklardır. Bu oran Chevalier Jackson'unkilere uymaktadır. 5 yıllık serimizde kaybedilen yalnız bir olgumuz vardır. Triggiani ve Belsey'in yazdığı özofagus rüptürüne rastlamadık. SONUÇ: Yaptığımız çalışma ve literatürde görülmektedir ki, özofagus yabancı cisimleri 6 ay -10 yaş arası çocuklarda daha sık görülmektedir. Bu yabancı cisimlerin evrimi selim olmasına rağmen mutlaka özofagoskopik metodlarla çıkarılmaları gerekir.Komplikasyon oranı % 0.6 olup bu konuda çalışanlarınkine uymaktadır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/36-37

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale