Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Larenjektomiden Sonra Konuşma Yönünden Rehabilitasyon (Yemek Borusu Sesinin Öğretilmesi)
 

Larenjektomiden Sonra Konuşma Yönünden Rehabilitasyon (Yemek Borusu Sesinin Öğretilmesi)

Cevanşir B., Yazıcıoğlu E., Biliciler N., Bitiren E., Başerer N.

Bu bildirinin aslı 7 sayfa olup 2 tablo, 1 resim, 13 kaynaktan oluşmaktadır. Total larenjektomi uygulanan hastalarda özofagus sesinin ortaya çıkarılması için bugüne kadar yaptığımız çalışmaları derledik. Larenks kanseri cerrahisinde parsiyel larenjektomiler, trakeo özofagial şant, aynı seans ve daha sonra gerçekleştirilen fistüller ile sesin korunması sağlanır ve gerek implante edilen aletler gerek dışardan transervikal uygulanan elektronik cihazlarla konuşma sağlanırken total larenjektomide yeni bir sesin kazanılmasında kalan tek yol yemek borusu sesi ile konuşmanın öğretimidir. Son zamanlardaki düşüncelere göre kullanılabilir ve hava deposu olarak fonksiyone etme kabiliyetini tayin eden faktörler larenjektomiden sonra özofagusun anatomik ve fizyolojik özellikleridir. Cerrahiden sonra respiratuar ve fonatuar sistem değişmiş olduğundan Tom Murry biofizik paremetreler yönünden larengeal konuşmanın değişik metodları için verileri mukayese etmiş ve bu konuşmanın anlaşılabilirliğinin 5 fizik faktöre bağlı olduğunu kaydetmiştir. Bunlar: şiddet, perde, zamanlama, telaffuz ve ses kalitesidir. Diğer bir kavram olan konuşmanın kabul edilebilir olmasını şu faktörlere bağlamıştır. Açıklık, ritm, kulağa hoş gelme. Kliniğimizde 1964 yılından beri özofagus sesinin öğretim alanında yapılan çalışmalarda şahsi tecrübelerimizin ışığı altında bazı bilgileri gözden geçiriyoruz. Hasta ameliyattan evvel gırtlaksız konuşabileceğine emin olacak şekilde inandırılmakta, arzu, cesaret ve azim göstermesi sağlanmaktadır. Yüksek gastrik basınç için karın adaleleri iyi kasılacak şekilde çalıştırılmaktadır. Böylece rahatsız edici havanın mideye geçişi engellenmekte ve kuvvetli regurjitasyon sağlanmaktadır. Regurjitasyonu öğrenebilmek ve giderek devamlı dinleyiciye hissettirmeden yapabilmek için önceleri gaz yapıcı gıdalar ve içkiler gibi yardımcı maddeler kullanılır. Ancak elde edilen bu konuşma havası kaba bir grültü halindedir. Tecrübe ve çalışma bu kısa, kaba, patlayıcı gürültünün devamlı ince bir sese dönüşmesini sağlar. Çalışmaya önce sesli, sonra sessiz harflerin söyletilmesiyle başlatıp giderek en iyi söyleyebildiği sesli harf ile damak konsonlarından bilhassa G harfi ve patlayıcılardan p. t. k ile kurulu heceler veya Ge, Ga, Gi, Go gibi tek heceli kelimeleri tekrar ettiriyoruz. 16 vakanın 9'u konuşmayı hiç öğrenemedi, fisıltı sesiye konuştular (% 57), 7'si öğrendi (% 43). 4'ü anlaşılabilir iyi bir konuşmaya sahip oldular (% 25). 2'si ise konuşmayı çok iyi öğrendiler (% 12.5). Bizdeki % 57'ye çıkan başarısızlık oranı kültür düzeyinin düşük olmasına ve yine yabancı kliniklerin daha kesif çalışmış olmalarına bağlamaktayız. Anlaşılabilirlik ve konuşmanın kabul edilebilirliği hakkında ölçümler, fizyolojik özelliklerin saptanmasında yeteri kadar laboratuvar çalışmaları yapılmamıştır. Bu konunun üzerine eğilinmesini öneriyoruz.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl. )/ 42-43

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale