Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Diffus Akciğer Lezyonlarının Histopatolojik Tanısında Transbronşik Akciğer Parenkim Biyopsinin Değeri
 

Diffus Akciğer Lezyonlarının Histopatolojik Tanısında Transbronşik Akciğer Parenkim Biyopsinin Değeri

Aykan T.B., Çelikoğlu S.

Diffus akciğer lezyonu şüphesi bulunan 34 vakada transbronşik akciğer biopsisi fleksibl fiberoptik bronkoskop aracılığıyla uygulanmıştır. Bu vakalar iki gruba ayrılmıştır. I) Radyolojik olarak diffus mikronodüler ve/veya lineer-retikülerimaj saptanan vakalar. II) Radyolojik olarak parenkim imajı saptanmayan fakat parenkimde histopatolojik değişmeler olması beklenen sarkoidoz vakaları. I. grupta 28 vaka vardır. Bu vakalar 3 alt gruba ayrılmıştır. 1) Radyolojik, klinik ve akciğer fonksiyon bulguları idiopatik diffus interstisiel fibrosise uyan vakalar: 7 vakanın yedisinde (% 199) transbronşik biopsi bu tanıyı doğrulamıştır. 2) Başka organ ve/veya pozitif Kveim testi ile sarkoidoz tanısı konulan vakalar: 4 vakanın 3'ünde (%75) transbronşik biopside sarkoidoza uyan doku değişiklikleri saptanmıştır. 3) Klinik ve başka araştırma metodları ile radyolojik imajların nedeni açıklanamayan vakalar: 17 vakanın 12'sinde (% 70) histopatolojik olarak habaset saptanmıştır. Bu gruptaki karsinomu nedeni ile evvelce radyoterapi uygulanan bir vakada ve kömür madeninde çalışmış diğer bir vakada akciğer parenkiminde fibrosis saptanmıştır. 17 vakanın üçünde ise non-spesifik histopatolojik değişmeler görülmüştür. II. gruptaki sarkoidoz vakalar iki alt gruba ayrılmıştır. 1) Bronkoskopik inceleme anında bilateral hiler adenopatisi olan vakalar: 4 vakanın 2'sinde (% 50) sarkoidoza uyan doku saptanmıştır. 2) Geçmişinde hiler adenopati bulunan ve/veya başka organ lokalizasyonu olan fakat bronkoskopik inceleme sırasında hiler lezyon bulunmayan vakalar: Bu gruptaki 2 vakada sadece non-spesifik histopatolojik değişmeler görülmüştür. Sonuç olarak transbronşik biopsi ile vakaların % 76.4'ünde kesin tanı sağlanmıştır.Transbronşik akciğer parenkim biopsisi büyük oranda tanı sağlaması, tehlike ve komplikasyonlarının minimal oluşu ve hastaya çok az rahatsızlık vermesi nedeniyle diğer akciğer biyoptik inceleme metodlarına göre tercih edilmesi gerekir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl)/45

Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
Eki MEDITRIO 3
Girne/KKTC
4
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale