Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Rijit Bronkoskopinin Arter Kan Gazları Üzerine Etkisi
 

Rijit Bronkoskopinin Arter Kan Gazları Üzerine Etkisi

Sözer K., Yaman M., Çorapçıoğlu M.

Bu bildirinin aslı 5 sayfa olup 3 tablo, 19 kaynaktan oluşmaktadır. Bu çalışmamız, rijit bronkoskobun arter kan gazları üzerine olan etkisini araştırmak amacıyla 20 olgu üzerinde yapılmıştır. Ortaya çıkabilecek çeşitli komplikasyonlarda (büyük hemoptizi veya kardiyorespiratuar) her türlü girişimde bulunmak için kolaylık sağlayan açık bir hava yolunun bulunması yönünden birçok bronkopist gibi biz de, fiberoptik bronkoskobu, rijit bronkoskopun içesinden geçirerek uygulamayı daha yararlı bulmaktayız. Boyun ve çene ile ilgili mekanik problemleri bulunan olgular dışında, rijit bronkoskopun yetenekli ellerde, hasta için büyük bir zorluk yaratacağına inanmaktayız. İşte bu amaçla biz, önce rijit bronkoskopi süresince arter kan gazlarında önemli bir değişimin olup olmadğını literatürdeki bilgilerin ışığı altında incelemek istedik. Bundan sonra rijit ve bükülebilen fiberoptik bronkoskopun birlikte uygulanması sonucunda kan gazları ile ilgili ne gibi değişikliklerin meydana geldiğini saptamaya çalışacağız. Bükülebilen fiberoptik bronkoskopi süresince PaO2 değerlerindeki düşüşün, ventilasyon/perfüzyon oranının bozulması sonucu meydana geldiği düşünülmektedir. Rijit bronkoskopi süresinde PaO2 değerlerinde düşüşün meydana gelmemesi, bu aletin geniş bir hava yolu sağlamasına, fiberoptik bronkoskop gibi perifere çok fazla sokulmamasına ve geniş lümeni sayesinde sekresyonun kolaylıkla aspirasyonuna bağlanmaktadır. Genellikle bütün olgularda rijit bronkoskopiden sonra PaCO2 değerlerinde görülen hafif düşüşleri biz de birçok araştırıcı gibi heyecana ve hiperventilasyona bağlanmaktayız. Primer akciğer kanseri kuşkusu ile bronkoskopi yapılan olguların % 60'ında ayrıca KOAH'da mevcut idi. Buna rağmen rijit bronkoskopi esnasında hiçbir olguda PaO2, PaCO2 ve pH değerlerinde anlamlı bir değişiklik saptanmamıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.) / 47

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale