Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Özofagusun Gelişimi, Histolojisi ve Ultrastrüktürü
 

Özofagusun Gelişimi, Histolojisi ve Ultrastrüktürü

Kayalı H.

Özofagus endodermden gelişir. Bu gelişim baş barsağın yutak kavislerinin kavdalinde bulunan ikinci bölümündeki akciğer taslağının başlangıç noktası olan divertikül ile mideyi yapacak olan fusiform genişleme arasında kalan kısmından olur. Akciğerler ile kalbin yukarıdan aşağıya göçük süresinde özofagusun boyu hızla uzar. I. Tunika mukoza: 1. Lamina epithelialis: Çok katlı keratinleşmemiş yassı epitel. 2. Lamina propria. 3. Lamina muscularis mucosae: Longutudinal düz kas. II. Tunika Sub. Mukoza: Gevşek bağ dokusundan yapılmış olup içinde müköz özofagus guddeleri, limf damarı ve sinir ağları (plexus su. Mucosum Meissnerii) içerir. III. Tunika Muskularis: İçte sirküler dışta longitudinal dizilmiş düz kaslardan oluşmuştur. IV. Tunika Adventitia: Özofagusu etrafındaki dokulara bağlayan bir dokudur. Özofagusda görülen gelişim anomalileri: Özofagus atrezileri ile özofago-trakeal fistülerdir. Özofago-trakeal fistüller gelişimin 4'üncü haftasında Özofago-trakeal oluğun büzülmesi döneminde özofagus ile trakea arasında tam bir ayrılmanın olmaması sonucu oluşmaktadır. Fistüller hemen hemen her zaman bir özofagus atrezisi ile birlikte olur.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/ 50

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale