Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Trakea, Bronkus ve Bronki Lobares ve Segmentalis’lerin Klinik Anatomisi
 

Trakea, Bronkus ve Bronki Lobares ve Segmentalis’lerin Klinik Anatomisi

Selvili Ş.

Bu bildiri 7 sayfadan oluşmuştur. Trakea, nefes yolunun larenksten sonra gelen kısmı fibroelastik bir boru olup ön ve yanları 15-20 adet kıkırdak halkalarından kuvvetlenmiş bir oluşumdur. Trakea yemek borusunun önünde olup krikoid kıkırdağın altında altıncı boyun vertebrası yüksekliğinde başlar ve beşinci göğüs vertebrasının üst kenarına kadar uzanır. Yukarıdan aşağıya ve önden arkaya yöneltide 10.5-12 cm. uzunlukta olup yarısı tahminen boyunda ve yarısı göğüs boşluğunda bulunur. Pars servikalis (Boyun parçası) önde: 1. Isstmus glandula tiroidea, 2. M. Sternohyoidea, 3. XM. Sternotroideus, 4. Fasya koli superfisyolis ile komşudur Pars torakalis: 1. Timus artıkları, 2. Trunkus brakio cephalikus, 3. Sol A. Karotis kommunusun başlangıç kısmı ve 4. Sol V. Brankiocephalikus ile komşudur. Bifurcatio hizasında Arcus aortanın bir kısmı trakeanın ön yüzü ile temastadır. Trakeanın duvarları iki tabakadan yapılmıştır: 1. İç tabakayı iç yüzünü döşeyen tunike mukoza trakea yapar. 2. Dış tabakası elastiki lifler barındıran sağlam bağ dokusundan ve bağ dokusu içine sokulmuş ve üstüste sıralanmış 16-20 kıkırdak halkalardan yapılmıştır. Trakea daralmalarında tiraj ve kornaj şeklinde güç bir soluma husule gelir. Arkada Özofagus komşuluğu dolayısıyla Trakeoözofageal fistüler çok görülür. Trakeanın damarları: 1 A. Tirodea inferior, 2. Aortadan çıkan Rami traealis, 3. A. Toracica İnterna BRONKUSLAR: Bronkus principalis dexter et sinsetr Trakeanın 5. Dorsal vertebranın Trakeanın ikiye ayrılması ile husule gelir. Sağ bronkus sola nazaran daha kısa, daha geniş ve yönü vertikale yani trakeanın yönüne daha yakındır. Sağ bronkus dikey olduğundan nefes borusuna kaçan yabancı cisimlerin % 70 75'i sağ bronşa giderler. İki bronkus arasındaki açı şahsa göre değişik olup 50-100 derece arasındadır. BRONKUS LOBARIS ET SEGMENTALIS SAĞDA ÜÇ 1. Bronkus lobaris superior, 2. Bronkus lobaris medius, 3. Bronkus lobaris inferior dexter, SOLDA İKİ 1. Bronkus lobaris superior, 2- Bronkus lobaris inferior sinister olmak üzere lober bronkuslar vardır. Bronkus lobarisler dağıldğı loblar içerisnde tekrar dallara ayrılırlar. Bu dallara segmental bronkus derler.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22(Supl.)/53-54

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale