Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Larenks Mikroşirürjisinde Anestezi
 

Larenks Mikroşirürjisinde Anestezi

Erengül A.

Bu bildiri 4 sayfadan oluşmuştur. Larenks miroşirürjisinde pek çok anestezi medodu denenmiştir. Size Düsseldorf Üniversitesi Krefeld Eğitim Hastanesi KBB Kliniğinde uyguladığımız ağız-boğaz ve larenks yüzeyel anestezisi ve nöroleptaneljezi kombinasyonu ile yapılan metodla mikrolarengoskopi ve mikroşirürji girişimi açılanacaktır. Bu metodun avantajları: 1. Bu sözü edilen genel anestezi şeklinde hasta şuurunu kaybetmez ve spontan solunum yapar. 2. Ameliyat vekontrol sahası entübasyon tüpü sokulmadığı için serbesttir. 3. Hasta bu girişim esnasında icap ederse konuşabilir. Bu sayede ses tellerinin fonksiyonu kantrol edilebilir. 4. Girişim sırasında trakeal refleks kaybolmadığı ve hasta gerektiğinde öksürebildiği için bir aspirasyon tehlikesi yoktur. 5. Hasta için genel anestezi yükü ve genel anesteziye bağlı komplikasyonlar çok azdır ve entübasyon tüpünün larenks üzerindeki travması yoktur. 6. Nasal entübasyonda trakea içine entübasyon tüpü ile beraber burun ve farenks içindeki ifrazat ve mikroplar da sürüklenmiş olur, halbuki nöroleptanaljezide bu söz konusu değildir. Kulak-Burun-Boğaz servisinde 60 hasta üzerinde yaptığımız arteryel kan gazları analizinde alınan sonuç şöyledir: 30 hastada nasal entübasyon ve 30 hastada Nöroleptanaljezi uygulanmıştır. Girişimden sora A. Radialisten alınan kan gazları muayenesinde ortalama değerler: Entübasyon narkozu Nöroleptaneljezi PCO2 34.30 mmHg pH __ 7.376 PO2 120.50 mmHg PCO2 35.60 pH __ 7.371 PO2 71.30 Bu değerlerden anlaşıldığı gibi hastada Nöroleptanaljezi nedeni ile bir hipoksi veya kan gazlarında önemli bir değişiklik olmamıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.) /55

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale