Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Hava Yolu ve Yemek Yolu Yabancı Cisimleri
 

Hava Yolu ve Yemek Yolu Yabancı Cisimleri

Cingi E., Muhtar H., Demirel M., Keçeli M.

Bu yazı 7 sayfa, 6 tablo ve 8 kaynaktan oluşmuştur. Bu yazımızda 1.8.1977-1.3.1980 tarihleri arasında kliniğimize başvuran hastaların yemek yolu, hava yolu yabancı cisimlerinin sayısını, türlerini ve uygulanan tedavi yöntemlerini belirteceğiz. Kliniğimizde 1.8.1977-1.3.1980 tarihleri arasında 42 hava yolu yabancı cismine rastlanmıştır. Bunların 23'ü (% 55) erkek, 19'u (% 45) kadındır. Aynı tarihler arasında 60 yemek yolu yabancı cismine rastlanmıştır. Bunların ise 45'i (% 75) erkek, 15'i (% 25) kadındır. Hava yolu yabancı cisimlerine en çok 2-3 yaş grubunda rastlanmıştır. Bu da total hava yolu yabancı cisimlerinin % 42.8'ini teşkil etmektedir. Havo yolu yabancı cisimlerinin çoğunluğunu (% 35.4) karpuz çekirdeği, ikinci yabancı cisimler, tesbih tanesi, fasulye, fındık içi vs. takip etmektedir. Hava yolu yabancı cisimlerinin 26'sı (% 61.9) sağ ana bronşta 9'u (% 21.4) sol ana bronşta, 7'si (% 16.6) trakeada görülmüştür. Yemek yolu yabancı cisimlerine en çok 2-3 yaş grubunda 22 kişide rastlanmıştır (% 36.6). İkinci sırayı 4-5 yaş grubu 16 (% 26.6), üçüncü sırayı 0-1 yaş grubu 8 (% 13.3) almaktadır. Yemek yolu yabancı cisimlerin çoğunluğunu 47 vaka (% 78.3) madeni paralar teşkil etmektedir. İkinci sırayı kemik parçası 4 vaka (% 6.6) teşkil etmektedur. Yemek yolu yabancı cisimleri 50 vakada (% 80) birinci darlıkta lokalize olmuştur. İkinci sırayı 6 vaka (% 9.6) ile ikinci darlık almaktadır. TEŞHİSTE, Anamnez, klinik ve fizik bulgular, radyolojik bulgular, endoskopik muayeneden faydalanılmıştır. ANAMNEZDE, Hava yolu yabancı cisimlerinde en çok krutöz öksürük, stridor, wheezing, yemek yolu yabancı cismlerinde ise daha çok disfaji, ağızdan devamlı salya akması şikayetleri saptanmıştır. KLİNİK VE FİZİK BULGULAR Hava yolu yabancı cisimlerinde en çok şu semptomlara rastlanmıştır: Krupöz öksürük, wheezing, dispne, stridor, tiraj konraj ve siyanoz. Birçok vakada dispne + wheezing + öksürük triadına rastlanmıştır. Ayrıca traea ve ana bronşlardaki hareketli yabancı cisimler, solunum esnasında hareket ettiklerinde trakeal bir darbe alarak palpasyonla hissedilmiştir (yelkenarazi). Bu durumda öskültasyonla vuruntu sesi birçok vakada duyulmuştur. Yemek yolu yabancı cisimlerinde ise genellikle disfaji, ağızdan devamlı salya akması ve redrosternal ağrı bulgularına rastlanmıştır. Eğer yemek yolu yabancı cismi büyükse ve birinci ve ikinci darlıkta lokalize olmuşsa yukarıdaki bulgulara ilaveten dispne ve stridor semptomlarına rastlanmıştır. Radyoopak yabancı cisim radyolojik muayenesinde, şekli büyüklüğü ve lokalizasyonu ile ortaya çıkarılmıştır. Radoopakt olmayan yabancı cisimlerde bazıları ise lokalizasyonlarına göre, obstrüktif anfizem, birinde de pnömoni görülmüştür. 12 vakada akciğer bulguları normal bulunmuştur (% 28.5). Yemek yolu yabancı cisimlerinde direkt boyun grafileri istenmiştir. METOD: Hava yolu yabancı cisimlerinin çıkarılmasında: 1- Direkt-indirekt laringoskopi, 2- Bronkoskopi, 3- Trakeotomi-bronkoskopi, Yemek yolu yabancı cisimlerinin çıkarılmasında ise özofagoskopi metodlarından faydalanılmıştır. Kliniğimizde, endoskopik müdahaleler çocuklarda, atropin, largactil, luminal premedikasyonundan sonra genellikle anestezisiz yapılmıştır. Büyüklerde premedikasyona ilaveten yüzde ikilik pantocaine yüzeyel anestezisi kullanılmıştır. Vakanın durumuna göre, bronkoskopla müdahaleden önce ve sonra gerektiğinde trakeotomi yapılmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/58-59

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale