Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Çocuklarda Koroziv Özofagus Yanıkları
 

Çocuklarda Koroziv Özofagus Yanıkları

Olcay I., Yücesan S., Sınır F., Zorludemir Ü.

Koroziv madde içme sonucu Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Kliniği'ne 1.1.1977-31.3.1980 tarihleri arasında 37 hasta başvurmuştur. Bu hastalardan 5 tanesi takipten çıkmış olup diğer üçü ise hiçbir tedavi kabul etmemiştir. Geri kalan 29 hasta, 15 gün - 7 yaş arasında yer alan 8 kız ve 21 erkek çocuğu kapsamaktadır. Hastalardan 17'si ilk 24 saatte, geri kalan 17'si ise koroziv maddeyi içişini izleyen 3 gün - 6 ay içinde başvurmuştur.Hastaların hepsine özofagoskopi, yutma zoru olanlara ek olarak özofagogram yapılmıştır. İlk başvuru sonrası 14 hastaya anterograd dilatasyon yapılabilmesine karşın 15 hastaya gastrostomi ve retrograd dilatasyon yapılabilmiştir. 29 hastaya yapılan toplam dilatasyon sayısı 201 olup en az dilatasyon 2, en çok dilatasyon ise 21 olarak saptanmıştır.Son bulgulara göre 6 hastanın gastostomisi çıkartılmış, retrograd dilatasyondan anterograd dilatasyona geçilmiştir. 3 hastada gastrostomi güvence olarak korunmakta, yalnızca anterograd dilatasyon yapılmaktadır. 5 hastada retrograd dilatasyonlara devam edilmektedir.Koroziv madde içişinden 3 gün sonra ileri derecede malnutrisyon ve dehidratasyonla başvuran bir hasta gastrostomi yapıldıktan bir süre sonra kaybedilmiştir. Tedavi programını düzenli şekilde izleyen 29 hastadan 17'si her tür gıdayı yiyebilmektedir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/60

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale