Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Larengeal Stenozlarda Hyoid Kemik Kas Pedikülügrefi İnterpozisyonu
 

Larengeal Stenozlarda Hyoid Kemik Kas Pedikülügrefi İnterpozisyonu

Şenocak F., Şekercioğlu N.

Makalenin orjinali 6 sayfa, 1 şekil, 3 çizelge ve 19 kaynaktan oluşmaktadır. Kısaca, bu malaedi, glottik ve subglottik stenozlarda üç olguda başarı ile uygulanan hiyoid kemik kas pediküllü grefinin "interpozisyon" biçiminde kullanımı tanıtılmış ve olgular sunulmuştur. Trafik kazaları, endotrakeal entübasyonlar ve boyun ameliyatları giebi travmalardan sonra veya başka nedenlerle larenks ve trakeanın fonksiyonel veya organik darlıklarına sıklıkla rastanılmaktadır. Larnengeal darlık nedenlerinin başında travmalar gelmektedir. Sıklık sırasına göre, endotrakeal boyun amelyatları, trafik kazaları ve başka çeşitli travmalar ya larinksi direkt etkilemekte veya innervasyonu etkileyip endirekt yolla organın fonksiyonunu bozmaktadır. Çoğu kez, skatrizasyondan sonra, lümeni genişletmek için ilave bir dokuya, bir grefe gereksinme doğar. Larenks ve trakea darlıklarında gref olarak hyoid kemiğin kullanılışı 1938'lere dayanır. Ancak saplı hyoid kemik kas grefinin kullanılışına beş yıl kadar önce başlandı. Ward ve arkadaşları da (1977) yöntemi başarı ile uyguladılar. Kısaca operasyon tekniği şöyledir: Hastaya daha önce trakeotomi yapılmamışsa bir trakeotomi yapılır. Bundan sonra median laringotomi hyoid saplı grefinin hazırlanması için deri ensizyonu yapılacaktır. Horizontal ensizyonun, estetik açıdan vertikal enzisyona üstünlüğü vardır. Ensizyon horizontal yapılacaksa orta hatta darlık bölgesi hizasından geçmelidir, yanlara doğru hyoid kemiğe yaklaşır. Ensizyon vertikal yapkılacaksa, trakea birinci halkası hizasından hyoid kemik ortasına kadar gelmelidir. Burada ensizyon dik bir açıyla grefin pedikülü hazırlanacak tarafa 3 cm kadar uzatılır. Servikal fasia, hyoid kemikten trakeotomi bölgesine kadar ensize edilir. Hyoid kemik bulunur ve her iki yandaki kornulara kadar üst kenarı boyunca yumuşak dokulardan ayrılır. Sapın karşı tarafındaki infrahyoid kaslar kesilir. Hyoid kemik kornuları hizasında her iki yanda kesilerek serbestleşitirilir. Kemik arka yüzü periostuyla birlikte disseke edilir. Sap tarafından Sterno-lyoid ve omohyoid kaslar, grefin istenilen bölgeye uzatılmasına olanak verecek biçimde serbestleştirilir. Tirohiyoid kas grefin istenilen yere nakledilmesini engelliyorsa kesilir. Pedikül hazırlanırken özellikle steron-hiyoid kasın damar ve sinirlerinin zedelenmemesine dikkat edilmelidir. Hazırlanan gref eğridir; interpozisyon biçiminde yerleştirilmesi için düzeltilmesi gerekir; bu hyoid arka yüzünün periostu kaldırılıp, kemik turla düzeltilip fragmanlar ayrılmayacak biçimde fraktüre edildikten sonra (yeşil dal kırığı), periost repoze edilerek sağlanır. Median laringotomi veya gerekirse meidan trakea ensizyonu, darlık yerinin 1 cm üst ve 1 cm altına geçmelidir. Gref, sap tarafındaki ucu üste (cranial) gelecek biçimde laringotomi yarığına yerleştirilir. Grefe turla her iki yanda yapılan deliklerden darlık yerine göre larinks ve trakea kıkırdaklarına sütür yapılır. Bu amaçla, No 0 naylan sütür tavsiye olunur. Önce sap tarafının sonra öbür tarafın sütürleri konur. Daralma bölgesindeki larinks veya trakea kıkırdaklarının sertliği grefi tutmaya yeterliyse bir destek (stent) kulanmaya gerek yoktur. Yutma fonksiyonu normalse ve stent yoksa hasta 72 saat içinde dekanüle edilir. Her üç hastada da solunum iyi, ses fonksiyonu ise yeterlidir. Sonuç olarak, vital ve vaskülarize hyoid kemik kas saplı grefi gerek lümenin genişletilmesinde gerekse daralma alanına rijit bir destek sağlayıp solunum yolunun rekonstrüksiyonunda başarıyla uygulanabilen bir tekniktir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/61-62

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale