Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Larenks Papillomları
 

Larenks Papillomları

Altuğ H., Kaleli Ç.

Bu tebliğin aslı 7 sayfa, 2 tablo ve 19 kaynaktan oluşmaktadır.. Larenksin en sık görülen selim tümörleri, papillomlardır. Erişkinlerdeki papillomlar çoklukla tek bir kitle halinde, çocuklardaki ise genel olarak multipldir. En sık rastlandığı yer vokal kordlardır. Tek taraflı oluşu nadirdir. Ekseriyetle iki taraflı olup, bazen ise trakea- bronş ve farenkste de yerleşebilir. En çok 3-4, daha sonra 0-2 yaş grubunda görülür. Yeni doğan bebeklerde de rastlanabilmektedir. 6 yaşından sonra gittikçe azalır. Hastalık ortalama 12.5 yıl kadar sürmektedir. Cinsiyet ve ırk bakımından önemli bir fark yoktur, erkeklerde biraz daha fazladır. Larenks papillomunun etyolojisinde, virus kaynaklı olduğu görüşü kesinlik kazanmaktadır. Mukoza epitelinin kronik irritasyon sonucu metaplazisi öne sürülmüştür. Yakın zamanlarda Mounier bu hastalıkta özel kromozom anomalileri bulunduğunu göstermiştir. Bir de, aminoasitlerin yetersiz olduğu görülmüş ve bundan yararlanan bir görüş ortaya çıkmıştır. Larenks papillomlarında rastalanılan virus, Papova virusları grubundan siğil virusudur. Semptomlar: - Disfoni, bazen afoni, - Dispne, bazen asfiksi, - Bazen kanlı balgam. Denenmiş olan tedavi biçimleri: 1) Tıbbi: - Antibiotikler, - Hormonlar - Sitostatik ajanlar, - İmmünolojik tedavi, - Anti-DNA viral ajanlar, - Elektrolit bozukluklarının giderilmesi 2) Cerrahi - Trakeostomi, - Larengofissür, - Direkt mikrolarengoskopi. 3) Fizik Ajanlar; - Röntgen ışınlarının tatbiki, - Elektrokoterizasyon, - krioterapi, - Ultrason ve CO2-Laser.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/63

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale