Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Kollagen Doku Hastalıklarında Larenks Bulguları
 

Kollagen Doku Hastalıklarında Larenks Bulguları

Akan D., Kaleli Ç., Devranoğlu İ.

Bu yazını aslı 6 sayfa olup 1 çizelge ve 9 kaynak içermektedir. Kollajen doku hastalıkları karışık ve henüz tam anlaşılamamış bir hastalık grubu olup larengeal belirtilere de yol açabilmektedir. Bağ dokusu hastalıkları, otoimmmün hastalıklar gibi adlandırılmaların da kullanılması, etyolojinin henüz aydınlatılmadığını yansıtmaktadır. Belirtiler grifit olup en sabit patolojik bulgu vaskülittir. Bu hastalıklardan larenkste lezyon yapanlar: 1- Periateritis Nodosa, 2- Ramatoid Artritis 3- Skleroderma, 4- Poli ve Dermatomyositis, 5- Sistemik Lupus Eritematosus, 6- Wegener Granülomatosis, 7- Tekrarlayan Polikondritis, 8- Sjögren Sendromu. Yapılacak muayene metodları: 1- Tam bir KBB ve endoskopik muayene, 2- Deri muayenesi, 3- Göz muayenesi, 4- Lenf nodülü, karaciğer, dalak, akciğer, kalp, karın muayenesi, 5- Eklem muayenesi, 6- Kasların muayenesi ve diğer nörolojik muayeneler Laboratuvar tetkikleri: 1- Tam kan sayımı, lökosit formülü, sedimentasyon hızı, 2- Tam idrar tahlili, 3- Akciğer grafisi, 4- Böbrek fonksiyon testleri, 5- EKG, 6- Romatoid faktörler (Latex vb), 7- Eklem grafileri, 8- Sy. için serolojik testler 9- Serum globulin düzeyi, serum elektrofonezi, serum kompleman düzeyi, 10- Ösofagus pasaj grafisi, 11- LE hücresi, ANF aranması, 12- Akciğer fonksiyon testleri, 13- Sinovyal, plevral, perikardial sıvı muayenesi, 14- Deri, kas, organ, biyopsileri, 15- Serum ürik asit düzeyi, 16- Paranazal sinüs grafileri.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/64-65

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale