Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Korroziv Özofajit Sonucu Oluşan Darlıkların Dilatasyon Bujileri ile Tedavileri
 

Korroziv Özofajit Sonucu Oluşan Darlıkların Dilatasyon Bujileri ile Tedavileri

Karatay S., Etaner R., Altuner E.

Özofaj için korroziv maddeler genellikle sıvılardır ve bunların başında baz (kalevi) ve asit sıvıların yanlışlıkla veya intihar veya cinayet amacıyla içilmesi gelir. Bütün serilerde evlerde temizlik maddesi olarak, ayrıca yurdumuzda Ege yöresinde ve Balkanlarda bazı bölgelerde gene evlerde sabun yapımında kullanılan kezzap gelir, ancak kezzabın keskin kokusu intihar dışındaki olaylarda hastayı uyaracağından kaza olasılığı azalır. Bunlardan sonra daha zayıf bir korroziv madde olan değişik çamaşır suyu ve deterjanları yazabiliriz. Akut devredeki reanimasyon ve tıbbi tedaviyi konumuz kapsamadığı için doğrudan doğruya dilatasyon tedavisine değiniyoruz. Bujilerle yapılan tedaviyi erken ve geç dilatasyonlar diye ikiye ayırıyoruz. 1- Erken dilatasyon: İlk şok atlatıldıktan ve hastanın genel durumu düzeltildikten sonra yani genellikle olaydan sonraki 3. hafta sonunda başlayan dilatasyonlardır. 2- Geç dilatasyonlar: Korroziyon olayından aylarca sonra değişik derecede striktür husule gelip beslenme bozukluğu ile müracat eden hastada durumu tespit edip başlatılan dilatasyonlardır. Birinci şekil, yani erken dilatasyon tedavi için en ideal koşuldur. Bunlarda daha önceki devrelerde yapılmış olsa bile yeniden radyolojik ve özofagoskopik tetkik tekrarlanır ve durum bir defa daha incelendikten sonra uygun kalınlıkta bujilerle dilatasyona ciddi bir darlık husule gelmesi beklenmeden başlanır. Vakasına göre değişmek üzere haftada bir veya iki defa olmak üzere tekrarlanan dilatasyonlar erişkinlerde 40 - 42, büyük çocuklarda 25 - 30, küçük çocuklarda ise 20 - 22 numaraya erişilene kadar devam eder. Bundan sonra da hastadaki yeniden daralma eğilimine göre değişmek üzere birkaç ayda bir yapılan dilatasyonlar, 2 -3 yıllık tedavi süresinden sonra yıllık kontrollerle devam ettirilir. Ikinci şekil, yani geç dilatasyondaki takip edilecek teknik, vakanın başvurusu esnasında tıkanıklık durumuna göre değişir. Hastanın ilk muayenesi sonunda, alabildiği gıdalar ve genel durumu belirlenir, ardından özofaj pasaj grafisi ile pasaj durumu tespit edilir ve genel anestezi altında özofagoskopi yapılarak darlığın derecesi saptanır. Elde edilen bulgulara göre vaka hafif, orta ve ileri olmak üzere 3 dereceden birisine sokulur. Klinik tecrübelerimizden edindiğimizi kanıya göre, korroziv özofajit sonucu oluşan darlıkların uzun tedavisi dilatasyondur. Dilatasyon tedavisinin başarısız kaldığı nadir vakalarda ise, hasta son çare olarak cerrahi şansını gene de kaybetmemiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/66

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale