Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Peptik Özofajit ve Peptik Ülser
 

Peptik Özofajit ve Peptik Ülser

Yazıcıoğlu E., Kıyak E., Başerer N.

Bu bildiride, peptik özofajit ve peptik stenozun etyolojik, klinik, radyolojik ve endoskopik özelliklerine değinilmektedir. Peptik ülser tanısı konulan vak’aların bulguları sunulmaktadır.

Peptic Oesophagitis and Peptic Ulcus

Yazıcıoğlu E., Kıyak E., Başerer N.

In this paper, the etiologic, clinical, radiologic and endoscopic features of the peptic oesophagitis and peptic ulcus are reviewed and the findings of the cases with the diagnosis of peptic ulcus are stated.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/67

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale