Özofagus Kanseri

Ökten İ., Yüksek T., Yalav T., Işın E.

Özofagus tümörlerinin görülme oranlarında son senelerde büyük bir artış kaydedilmektedir. Özofagus kanserlerinin cerrahi tedavisi operatif mortalitesinin yüksek olması ve neticelerinin pek parlak olmaması dolayısıyla güç bir işlemdir. Özofagus rekonstrüksiyonlarında bütün dünyanın kabul ettiği tek bir ideal replasman metodu mevcut değildir. Özofagus cerrahisinin ana prensibi geniş bir ekspojur ile özofagusun geniş rezeksiyonu ve iyi kanlanan bir dokunun rezeke edilen yere getirilip anastomoz edilmesidir. Son 15 seneden beri özofagus rezeksiyonlarında replasman aracı olarak mideyi kullanıyoruz, kısaca replasman aracı olarak mideyi niçin tercih ettiğimizi belirtelim: - Mide rekonstrüksiyon için kullanılacak organlar arasında kan akımı en iyi ve en zengin organdır. - Mobilitesi ve uzunluğu en iyi organlardan bir tanesidir. - Mide sağlam bir organdır, dikişlerin konulmasında hiçbir zorluk yoktur. Kanama kontrolunun korkusuzca yapılabileceği yapıya sahiptir. - Mide çok geniş bir organ olup her türlü cerrahi müdahale ve manüplasyona mukavimdir. - İntratorasik basınca mukavemet edecek sağlamlıkta olduğundan intratorasik boşlukta problem yaratmamaktadır. - Mide kullanıldığı takdirde tek seansta hem rezeksiyon hem rekonstrüksiyon mümkündür, teknik olarak en az anastomoz bu yolla gerçekleştirilir. Özofagus ile mide arasında regürjitasyona mani olabilecek açı teknik olarak ancak bu organla temin edilebilir. - Gastrointestinal kanal fizyolojisinde mide özofagusa en yakın organ olduğu için postoperatif devrede ve yeni fizyolojiye intibakta midenin büyük avantajlar sağladığı görülmektedir. Ayrıca her kliniğin ve hatta her cerrahın kendi sistemi içeresinde en iyi neticeleri aldığı amelyat metodları mevcuttur. Biz kendi çalışma nizamımız içinde mortalitesi en düşük seviyede olan tatbikatında en az problemle karşılaştığımız metod olarak midenin özofagus yerine kullanılmasını müdafaa etmekteyiz.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/ 68

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale